»

OŚWIATA

»

Wykaz placówek oświatowych

»

Obwody szkół

»

Liczba dzieci w szkołach

»

Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

»

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

»

Rozkłady jazdy autobusów szkolnych

»

Zakładanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych

»

Zakładanie innych form wychowania przedszkolnego

»

Zasady udzielania dotacji

»

Podstawowe kwoty dotacji

»

Kwoty dotacji na uczniów niepełnosprawnych

»

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

»

Dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika

»

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych

»

Stypendia za wybitne osiągnięcia

»

Realizacja projektów oświatowych ze środków Unii Europejskiej

»

Teren placówek oświatowo-edukacyjnych

»

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych