AKTUALNOŚCI

 

Zapraszamy do składania wniosków za wybitne osiągnięcia do 15 grudnia 2018 r. 
(04.12.2018)

A A A

Stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom do 25. roku życia, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych dotyczące laureatów jak i finalistów, a także inne wybitne sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu, muzyki, plastyki, literatury itp. Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju młodych talentów i promocja najzdolniejszych uczniów i studentów.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.bip.strzegom.pl KARTY USŁUG- Oświata.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom
Wydział Obsługi Interesantów, parter- pokój nr 15 tel.74/8560-573

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty - pokój 38, tel. 74/8560-587

 


do góry  |