AKTUALNOŚCI

 

Policyjna akcja "Zima 2018/2019" 
(03.01.2019)

A A A

W związku z okresem zimowym i występującymi znacznymi spadkami temperatur, strzegomscy policjanci prowadzą działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych i bezradnych. Głównym celem akcji pn. "Zima 2018/2019" są działania prewencyjne i pomocowe.

 

Okres zimowy to przede wszystkim znaczne i częste spadki temperatur, które stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych oraz będących w podeszłym wieku. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, które znajdują się na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Strzegomscy funkcjonariusze apelują do wszystkich mieszkańców naszej gminy o informowanie Policji oraz innych służb o każdej zauważonej osobie, która siedzi na przystanku, w parku, a także będące pod wpływem alkoholu lub znajdującej się w podobnej sytuacji mogącej spowodować wychłodzenie organizmu. Nie przechodźmy obok takich ludzi obojętnie - wystarczy, że zareagujmy w takim przypadku i powiadomimy odpowiednie służby. Pamiętajmy, że od naszego zaangażowania i pomocy może zależeć czyjeś życie.

Policjanci przypominają, że każdego roku odnotowuje się w Polsce przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest wychłodzenie organizmu. Dlatego wzorem lat ubiegłych strzegomscy funkcjonariusze podejmują działania prewencyjne zmierzające do tego, by takich zdarzeń było jak najmniej i aby każdy, kto potrzebuje pomocy, taką pomoc otrzymał. Funkcjonariusze na bieżąco monitorują i kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. Zwracają również szczególną uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, w okolicznościach zagrażających ich życiu.

Wszystkie działania mają charakter pomocowy i w związku z tym policjanci, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, udzielają informacji oraz wszelkiej pomocy w dotarciu do placówek pomagających bezdomnym oraz innym osobom wymagającym opieki.

W nadchodzącym okresie mogą nastąpić silne opady śniegu, zalegania go na dachach budynków i w przypadku zaniechania przez zarządców swoich obowiązków może dojść do katastrof budowlanych.

W ramach działań prewencyjnych funkcjonariusze przypominają zarządcom i właścicielom o obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości.

 


do góry  |