AKTUALNOŚCI

 

Obradowali strzegomscy radni 
(30.01.2019)

A A A

Pierwsza tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu odbyła się 28 stycznia br. W pierwszej części posiedzenia wręczono nagrody dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia.

Burmistrz Strzegomia przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów naszej gminy na okres od stycznia do czerwca 2019 r. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Rafał Włodarczyk (dziedzina naukowa), Paweł Balawender (dziedzina naukowa), Zofia Mazur (dziedzina sportowa i naukowa), Emilia Kustra (dziedzina sportowa), Alan Tomaszewski (dziedzina sportowa), Nicole Sarna (dziedzina artystyczna) i Kacper Rutka (dziedzina sportowa). Gratulujemy!

Radni m. in. podjęli uchwałę ws. zmian w budżecie gminy Strzegom na rok 2019. Warto wspomnieć o wydatkowaniu kwoty ok. 466 tys. zł na wykonanie zastępcze robót związanych z montażem żaluzji na elewacji budynku przedszkola pasywnego w Strzegomiu. - W celu jak najszybszego zakończenia zadania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie umożliwiającym otwarcie żłobka, gmina zleci wykonanie zastępcze żaluzji, a wydane środki odzyskane zostaną po wykonaniu robót z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy przedłożonej przez wykonawcę - wyjaśnia burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Podjęto także decyzję ws. powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp.
z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na 10 lat. Warto dodać, że wydzielona jednostka nie jest związana z ogłoszonym przetargiem dot. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom. ZUK w Strzegomiu Sp. z o.o. będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie z przeznaczeniem na rozbudowę PSZOK-u, co w konsekwencji może mieć wpływ na zwiększenie udziału odpadów zebranych w gminie selektywnie oraz przyczyni się do likwidacji dzikich wysypisk śmieci.

Susza występująca na terenie gminy Strzegom w 2018 r. spowodowała duże straty w uprawach rolnych. Wywołało to napływ wniosków składanych przez poszkodowanych rolników do burmistrza Strzegomia o zastosowanie ulgi w spłacie podatku rolnego w formie umorzenia zaległości podatkowych. Z uwagi na wyczerpany w listopadzie 2018 r. roczny krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie, złożone w ostatnim kwartale 2018 roku wnioski o umorzenie III i/lub IV raty podatku rolnego za 2018 rok, będą rozpatrzone w I kwartale 2019 r.

Swoją rezygnację z mandatu radnego ogłosiła na sesji Marta Zięba, która obejmie stanowisko dyrektora w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Strzegomiu i prokurenta tej firmy. Była już radna będzie się zajmować przede wszystkim współtworzeniem oraz realizacją strategii firmy, przygotowywaniem i udziałem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, podejmowaniem decyzji dotyczących kierunku rozwoju nowych usług. Skoncentruje się na poprawie koordynacji działań pracy wszystkich działów w firmie. Będzie także wspomagać procesy negocjacyjne z klientami i dostawcami. Ważnym aspektem będzie dla niej podnoszenie kompetencji pracowników.

Na sesji miała miejsce miła uroczystość związana z nadaniem Srebrnej Odznaki Dolnośląskiej Izby Rolniczej "Zasłużony dla samorządu rolniczego" pracownikowi UM w Strzegomiu - Alicji Czekajło. Odznaka przyznawana jest za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi dolnośląskiej.

Ze szczegółową treścią podjętych na sesji uchwał można zapoznać się w zakładce eSesja znajdującej się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 

 
 


do góry  |