AKTUALNOŚCI

 

Wsparcie dla dzieci 
(06.02.2019)

A A A

Już 11 lutego br. na Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (na terenie dawnego sklepu meblowego) rozpocznie swoją działalność środowiskowa świetlica opiekuńczo-wychowawcza. Do placówki będą uczęszczały dzieci i młodzież w wieku 6-18 roku życia.

 

Pomysłodawczynią i współrealizatorką inicjatywy jest Sabina Wiktorowicz, radna RM w Strzegomiu w kadencji 2014-2018. Będzie to wsparcie dla 30 dzieci poprzez dzienną opiekę w świetlicy środowiskowej "a-cademia".

Chodzi o wyrównywanie szans społecznych, edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci, zapewnianie im warunków do samorealizacji i samodoskonalenia oraz wspieranie, przy współpracy z rodziną, rozwoju zainteresowań, funkcji poznawczych osobowości dziecka, kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie i swoich możliwościach.

W ramach tego zadania dzieci będą dożywiane, otrzymają odzież, pomoce dydaktyczne, książki czy dostęp do internetu. A co najważniejsze, będą mogły liczyć na pomoc w nauce czy rozwijaniu zainteresowań. Duży nacisk będzie kładziony na przeciwdziałanie nieprawidłowym zachowaniom i zagrożeniom. - Chciałabym, aby świetlica środowiskowa "a-cademia" była miejscem, w którym dzieci będą czuły się bezpieczne, potrzebne i akceptowane. Gdzie będą mogły rozwijać swoje pasje i talenty. Będzie to świetlica wyrównywania szans. Wszystkie moje działania począwszy od projektu po współrealizację podejmowałam z myślą o dzieciach i dla nich. "Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż". Cytat Janusza Korczaka będzie nieodzowną częścią i wyznacznikiem działania świetlicy "a-cademia", która ma być szansą na lepszą przyszłość - podkreśla Sabina Wiktorowicz.

W gronie wychowanków będą uczniowie strzegomskich szkół podstawowych i sporadycznie ponadpodstawowych, wymagających różnorodnej pomocy z obrębu Osiedla przy ul. Kochanowskiego. Świetlicę będzie prowadziło Koło Przyjaciół Dzieci "COPERNICUS" przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu. Zajęcia będą odbywały się 5 dni w tygodniu, po 4 godziny dziennie, w godzinach od 14.00-18.00 lub podobnych - dostosowanych do potrzeb wychowanków.

Warto jeszcze dodać, że w ramach konkursu na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w środowiskach lokalnych, organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz prowadzenie zajęć profilaktycznych" burmistrz Strzegomia przekazał blisko 80 tys. zł na ten cel.

 

 


do góry  |