AKTUALNOŚCI

 

Stop przemocy w rodzinie! Znaj swoje prawa! 
(21.02.2019)

A A A

Realizując zadania wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzegomiu podejmuje działania edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców naszej gminy na temat zjawiska przemocy domowej.

W ramach tych działań rokrocznie rozprowadzane są w sołectwach tematyczne materiały edukacyjne w formie plakatów i ulotek. Mając na uwadze kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, w 2018 r. dodatkowo rozprowadzono niżej zaprezentowane materiały w placówkach edukacyjnych na terenie gminy Strzegom (zdjęcia przykładowe).

 

 do góry  |