AKTUALNOŚCI

 

Oferty konkursowe i małe granty - wzory ofert, umów i sprawozdań 
(06.03.2019)

A A A

20 marca br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych z zakresu nowych wzorów, umów i sprawozdań. Do Strzegomia przyjadą przedstawiciele Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na spotkaniu omówione zostaną nowe wzory ofert, umów i ich rozliczanie w sprawozdaniach w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a). Omawiane zmiany obowiązują od 1 marca 2019 r. i zostały wprowadzone następującymi rozporządzeniami:

  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),

  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzi Zespół Bezpieczeństwa Profilaktyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tel. 74 85 60 566.

 


do góry  |