AKTUALNOŚCI

 

15 lat w Unii Europejskiej! 
(30.04.2019)

A A A

W tym roku mija 15 lat, od momentu kiedy Polska została członkiem Unii Europejskiej. Dzięki unijnemu wsparciu w Strzegomiu udało się zrealizować wiele istotnych inwestycji oraz rozpocząć kolejne przedsięwzięcia. Przypominamy wybrane z nich.

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ulicy Kościuszki w Strzegomiu

Przebudowa parku przy ulicy Krótkiej w Strzegomiu

Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu

Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego

Realizacja projektu „Szlak Kamienia”

Budowa Centrum Integracji w Jaroszowie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom

Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzegomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych

Budowa stref aktywności we wsiach Skarżyce i Godzieszówek

    

 


do góry  |