AKTUALNOŚCI

 

Strzegom dołącza do gmin segregujących na 5 frakcji 
(10.05.2019)

A A A

9 maja br. w CAS Karmel w Strzegomiu odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla sołtysów naszych wsi i dyrektorów placówek oświatowych gminy Strzegom dot. zasad segregowania na 5 frakcji w miejsce dotychczasowego podziału na odpady suche i zmieszane.

Spotkanie prowadzili przedstawiciele nowego operatora zbierającego odpady w gminie Strzegom - ENERIS Surowce i pracownicy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Od kwietnia nowym operatorem zbierającym odpady w gminie Strzegom jest ENERIS Surowce. Przed spółką i mieszkańcami wyjątkowo trudne zadanie - zastosowanie wymaganych prawem zasad segregowania na 5 frakcji w miejsce dotychczasowego podziału na odpady suche i zmieszane. Co więcej, wprowadzony zostaje jednocześnie nowoczesny system monitorowania odbieranych odpadów, co ma pomóc osiągnąć 40% poziom odzysku surowców wtórnych jeszcze w 2019 roku!

Wymogi prawa i zdrowego rozsądku

Zmiana systemu segregacji odpadów w Strzegomiu wynika z zapisów prawa i ujednolicenia systemu zbiórki odpadów na 5 frakcji w całym kraju (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane). Segregacja ogranicza ilości odpadów marnotrawionych na składowiskach. Dzięki selektywnej zbiórce można odzyskać surowce nadające się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. Dodatkowo ograniczane są ilości odpadów szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi.

Warto wiedzieć, że każda tona szkła z odzysku to 220 kg mniej wyemitowanego dwutlenku węgla przez hutę, a z 70 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Te dane pokazują, że odpowiedzialne podejście do odpadów ma wpływ na codzienne życie.

- Nasza gmina przygotowywała się do wprowadzenia nowego systemu już od ubiegłego roku. Wystawa Strażnicy Planety, gra miejska w czasie Święta Granitu Strzegomskiego czy grupa robocza powołana w lutym ubiegłego roku - wszystkie te działania zmierzały do wypracowania jak najefektywniejszego systemu zbiórki, jej monitorowania i wieloetapowej edukacji. Efektem ma być transparentny i nowoczesny system, dzięki któremu gmina nie będzie ponosiła kar za zbyt niskie poziomy odzysku, a mieszkańcy będą mieli realny wpływ na ochronę środowiska - skomentował Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

Nowe zasady i obowiązki

Zasady segregacji odpadów są takie same, niezależnie od zabudowy - wielorodzinnej czy jednorodzinnej. Od kwietnia odpady z plastiku i metalu powinny trafiać do żółtych pojemników, a odpady zmieszane i bio do czarnych. Obowiązek zaopatrzenia się w te dwa pojemniki leży po stronie użytkowników.

Odpady szklane należy wrzucać do zielonych dzwonów, które firma ENERIS rozstawia na terenie miasta. Podobnie z odpadami z papieru - do ich segregacji dedykowane są dzwony niebieskie.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych już dziś oddzielają frakcję bio, a do końca roku także mieszkańcy bloków będą wrzucali odpady biodegradowalne do brązowych pojemników, podstawionych przez ENERIS.

- Właściciele i pracownicy firm również zobowiązani są do segregowania odpadów wytworzonych w swoich zakładach. Nie należy ich mieszać z odpadami komunalnymi. Każda firma ma obowiązek zaopatrzenia się w pojemniki: czarny, żółty, niebieski i zielony, a do końca roku otrzymają od ENERIS pojemniki na bioodpady. W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów poprodukcyjnych, nawet jeśli jest to papier czy szkło, do miejskich pojemników typu dzwon. Sposób segregacji i ilość przekazywanych odpadów będą ściśle kontrolowane i weryfikowane z deklaracjami złożonymi w Urzędzie Miejskim" - powiedziała Jolanta Dryja, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Czipy, wagi i RFID - nowe pojęcia w słowniku odpadowym strzegomian

Nowy system odbioru odpadów komunalnych został zaprojektowany w taki sposób, by wyeliminować luki w bazach danych. Stąd wprowadzony zostaje system RFID pozwalający gminie w sposób obiektywny i niezależny od operatora gromadzić dane na temat odbioru odpadów. Możliwe jest to dzięki etykietom RFID (tzw. czip) umieszczonym na pojemnikach (czarnym i żółtym) oraz czytnikom i wadze zainstalowanej na śmieciarkach.

- Od czerwca każdy pojemnik na odpady zmieszane oraz plastik i metal będzie czipowany. Rozpoczynamy tym samym zbieranie ważnych danych na temat poprawności zbiórki odpadów. Zbierane będą informacje takie jak: wielkość pojemnika i jego identyfikator, odbierana frakcja, waga odpadów zmieszanych, adres posesji, data i godzina odbioru, a także ewentualna przyczyna nieodebrania odpadów. Zainstalowanie czipów jest zgodne z prawem o ochronie danych osobowych (RODO) - podsumował Grzegorz Zarański, dyrektor ENERIS Surowce oddział we Wrocławiu.

Dane będą przetwarzane wyłącznie przez operatora systemu, czyli firmę ENERIS Surowce oraz Urząd Miejski w Strzegomiu. Będą służyły celom statystycznym, ale też mają posłużyć uszczelnieniu systemu odbioru odpadów oraz weryfikacji deklaracji segregacji odpadów złożonych przez mieszkańców.


ENERIS to ogólnopolska firma działająca w obszarze ochrony środowiska specjalizująca się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki odpadowej, wodno-ściekowej oraz nowoczesnej energetyki. Jej głównym celem jest redukcja poziomu zanieczyszczenia otaczającego nas środowiska - powietrza, wody i ziemi. Firma angażuje się i posiada potencjał do budowy i finansowania efektywnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb przemysłu. Podstawą jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska. W 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności Veolia Usługi dla Środowiska, jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami. Następnie do Grupy dołączyły firmy: Recupyl - lider recyklingu baterii i akumulatorów oraz MD-PRoeco - zarządca Instalacji Termicznego Odzysku Odpadów Niebezpiecznych w Bydgoszczy. Więcej na: www.eneris.pl 


 

   

   

   

   

 


do góry  |