AKTUALNOŚCI

 

VI FESTYN SPORTOWY NA BOISKU PRZY PSP 4
(07.06.2019)

A A A

Od 2014 r. Stowarzyszenie "Przyjaciele czwórki" oraz PSP Nr 4 w Strzegomiu organizują corocznie Festyn Sportowy na boisku przy szkole.

3 czerwca 2018r. odbyła się już szósta edycja tego wydarzenia. W czasie festynu dzieci uczestniczyły w różnorodnych konkurencjach sportowych, bawiły się przy muzyce. Odbył się także konkurs "W zdrowym ciele zdrowy duch" o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowego stylu życia. Na wszystkie dzieci czekał bogato zaopatrzony bufet: hot-dogi, napoje i owoce

Impreza jest inauguracją sezonu sportowego na boisku przy szkole. Boisko szkolne jest dostępne dla dzieci w godzinach popołudniowych w dni powszednie oraz w soboty od maja do września. W tym czasie trenerzy środowiskowi organizują dzieciom zajęcia sportowe.

Stowarzyszenie "Przyjaciele czwórki" realizuje zadanie publiczne pn. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu, narkomanii poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych - "Mieć boisko - to nie wszystko" wspierane przez Gminę Strzegom w kwocie 11000,00 zł.

Stowarzyszenie "Przyjaciele czwórki"

 

   

   

   do góry  |