Projekty Unijne

ODSŁUCHAJ

 1. Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom
 2. Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu
 3. Ograniczenie indywidualnego ruchu
 4. Szlak Kamienia
 5. Świat Kamienia
 6. Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsiach Skarżyce i Godzieszówek
 7. Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni na terenie Grabiny i Starego Miasta w Strzygomiu wraz z renowacją zabytkowych murów obronnych
 8. Czesko-polskie zawody strażackie
 9. Utworzenie nowego przedszkola z oddziałem integracyjnym
 10. Utworzenie Klubu Seniora w Jaroszowie w ramach Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców Wsi Jaroszów
 11. Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Modlęcin w gminie Strzegom
 12. Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie języka angielskiego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom
 13. Zachowanie zabytku - parku pałacowego we wsi Rogoźnica poprzez remont i przebudowę murów i wieży widokowej
 14. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom 
 15. Zdalna szkoła
 16. Zdalna szkoła +
 17. Nowy Żłobek
 18. Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój
 19. STRZEGOM - HOŘICE: ŁĄCZY NAS POGRANICZE

 


 

Projekty z udziałem środków unijnych realizowanych przez Gminę Strzegom w latach 2010 – 2018

 1. Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom
 2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom
 3. Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu
 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych
 5. Przebudowa odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego ul. Czerwonego Krzyża i chodników ul. Parkowej i Krótkiej
 6. Przebudowa parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu

 


 

Dofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę poza Unią Europejską

Ikona pdfDofinansowanie zadań realizowanych przez Gminę Strzegom ze źródeł zewnętrznych poza Unią Europejską,
plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [248.54 KB]

 

Powrót