Projekty Unijne

Projekty Unijne

Szlak Kamienia

ODSŁUCHAJ

Kasa na "Szlak Kamienia"

Gmina Strzegom przystąpiła do realizacji projektu w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pod nazwą "Szlak Kamienia" wraz z partnerami z Czech i Polski.

Zgodnie z Programem Współpracy Interreg V-A Republika Czeska - Polska, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi do 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny stanowić będzie 15 % wydatków kwalifikowanych projektu. Całość budżetu dla wszystkich partnerów wynosi blisko 2 mln euro, z czego wys. dotacji wynosi 1,7 mln euro. Budżet zadań dla gminy Strzegom wynosi ok. 669 tys. euro, w tym dotacja ok. 568,6 tys. euro.

Projekt "Szlak Kamienia" jest realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r., obejmując obszar od Horic poprzez okolice Zviciny, Dobromierz, Świdnicę aż do Strzegomia. Punktem wyjścia będzie Horickie Muzeum oraz Centrum Aktywności Społecznej Karmel w Strzegomiu, które zaprezentują kamienne atrakcje Horic i Strzegomia oraz gdzie powstaną czesko - polskie sale multimedialne. Wszystkie te gminy będą częścią "Szlaku Kamienia", który będzie promować i tematycznie łączyć dwa przygraniczne regiony - okolice Karkonoszy i Dolny Śląsk. - Przy wyborze partnerów został położony nacisk przede wszystkim na korzyści, jakie może przynieść realizacja projektu i na wiarygodność partnera, co zostało zapewnione przez udział w projekcie gmin o stabilnym funkcjonowaniu i finansowaniu - podkreśla burmistrz Strzegomia, Zbigniew Suchyta.

Główną oś partnerską tworzą miasta Horice (Partner wiodący) i Strzegom (Partner projektowy), które w swoich krajach są znane ze swoich związków kulturowych z kamieniem i udostępniają wiele cennych zabytków związanych z kamieniem. W Strzegomiu powstanie Aleja Rzeźb (po prawej stronie ul. Aleja Wojska Polskiego w kierunku torów), gdzie będą wystawione rzeźby, które powstały w trakcie dotychczasowych plenerów kamieniarskich. Ponadto powstaną alejki spacerowe, stanowiące dojście do rzeźb, wraz z oświetleniem i elementami małej architektury (np. ławki, kosze, stojaki na rowery), fontanna, zdroje uliczne i zagospodarowanie zieleni. - Wielką atrakcją będzie multimedialne centrum informacji o "Szlaku Kamienia" i jego atrakcjach udostępnione dla turystów, umożliwiające wirtualny spacer po szlaku kamiennym i kontakt przez Internet z bliźniaczą salą w Horicach z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego. Sala będzie zlokalizowana w CAS Karmel w Strzegomiu - informuje Wioletta Urban-Smagłowska, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji w UM w Strzegomiu, strzegomski koordynator projektu. - Naszych mieszkańców zapewne ucieszy oświetlenie Góry Krzyżowej oraz oznakowanie trasy turystycznej, łączącej główne zabytki związane z kamieniem. W sumie wykonanych będzie 14 nowoczesnych tablic, a na każdej z nich zostanie zamieszczony kod QR, po wprowadzeniu którego będzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat "Szlaku Kamienia" - dodaje Wioletta Urban-Smagłowska.

Dodajmy, że w celu promocji czesko-polskiego projektu "Szlak Kamienia" powstanie specjalna strona internetowa, spot reklamowy, wydane będą foldery, ulotki i mapy w kilku językach. "Szlak Kamienia" będzie promowany również na targach w Czechach i Polsce oraz w mediach.

W czerwcu br. w Strzegomiu odbędzie się konferencja promocyjna rozpoczynająca projekt "Szlak Kamienia". Podobna konferencja będzie miała również miejsce w Horicach przy okazji otwarcia przebudowanego muzeum. Celem konferencji jest promocja "Szlaku Kamienia" pośród szerokiej publiczności, a jej celem przyciągnięcie potencjalnych turystów.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1276

Powrót