LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej

ODSŁUCHAJ

Lokalna Organizacja Turystyczna (LOT) Aglomeracji Wałbrzyskiej jest to organizacja działająca na terenach gmin, które wchodzą w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej.

LOT Aglomeracja Wałbrzyska ma na celu rozwinięcie działalności turystycznej na terenie gmin i miast, z którymi współpracuje. Oprócz tego organizacja ma za zadanie: kreowanie wizerunku regionu turystycznego, prowadzenie działań prowadzących do zwiększenia liczby turystów, ochrony środowiska i poprawy infrastruktury turystycznej czy zwiększenie wpływów z turystyki.

 

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzych:
Adres: ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych

Tel. (74) 66 43 850
E-mail: lot@lotaw.pl
WWW: https://www.lotaw.pl

 

 

 

Powrót