Punkt Informacji Turystycznej

ODSŁUCHAJ

Punkt Informacji Turystycznej w Strzegomiu mieści się w budynku Centrum Aktywności Społecznej "Karmel" przy ul. T. Kościuszki 2 w Strzegomiu.

Zakres działalności Punktu Informacji Turystycznej Gminy Strzegom:

 1. Gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących oferty turystycznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej gminy Strzegom w kraju i za granicą.
 2. Współtworzenie i kolportaż wydawnictw promujących ofertę turystyczną, kulturalną, sportową i rekreacyjną gminy Strzegom.
 3. Współpraca z mediami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie promocji oferty turystycznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej gminy Strzegom.
 4. Działania na rzecz promowania turystycznego wizerunku gminy Strzegom poprzez udział w targach i wystawach turystycznych oraz obsłudze stoiska Informacji Turystycznej podczas różnego typu imprez.
 5. Inicjowanie, współpraca i wspieranie współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, podmiotami gospodarczymi, branżą turystyczną, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w zakresie promocji branży turystycznej, kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.
 6. Inspirowanie, pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocja lokalnych produktów turystycznych.
 7. Inspirowanie i współudział w tworzeniu lokalnych organizacji turystycznych w gminie Strzegom.
 8. Podejmowanie działań mogących wpłynąć na zwiększanie liczby turystów odwiedzających gminę Strzegom. Prowadzenie statystyki osób odwiedzających gminę Strzegom.
 9. Systematyczne przekazywanie informacji dotyczących pracy Punktu Informacji Turystycznej celem zamieszczenia ich na stronie internetowej gminy Strzegom.
 10. Udzielanie informacji o bazie turystycznej, kulturalnej i sportowej oraz atrakcjach turystycznych i przyrodniczych gminy Strzegom.
 11. Poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku zbiorowego.

Punkt Informacji Turystycznej bezpłatnie zapewnia: dostęp do Internetu, w celu zdobycia informacji turystycznej, aktualne informacje o odbywających się imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, informacje na temat obiektów i miejsc turystycznych gminy Strzegom, aktualne i kompleksowe informacje na temat dostępności komunikacyjnej, wypoczynkowo - hotelarskiej, gastronomicznej, infrastruktury turystycznej, broszury, foldery, ulotki, informacje o miastach partnerskich z Niemiec, Czech oraz Włoch, pomoc w zapewnieniu przewodnika oraz mapy, książki i wyroby promocyjne.
Zapraszamy także od odwiedzin Izby Tradycji Ziemi Strzegomskiej mieszczącej się w budynku CAS "Karmel". Zobaczyć tu można wystawy związane z historią Strzegomia
i okolic. Wstęp do Izby jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

Budynek CAS "Karmel" otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.30 oraz w weekendy podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych lub po umówieniu telefonicznym. Ponadto informujemy, iż Punkt Informacji Turystycznej otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.30-18.30 oraz w weekendy podczas organizowanych wydarzeń kulturalnych lub po umówieniu telefonicznym.

Punkt Informacji Turystycznej
ul. T. Kościuszki 2, 58-150 Strzegom
nr tel. + 48 74 649 11 18
http://sck.strzegom.pl/
e-mail: caskarmel@wp.pl
Facebook: Centrum Aktywności Społecznej KARMEL

 

Punkt Informacji Turystycznej w CAS Karmel w Strzegomiu

 

Wnętrze Punktu Informacji

Powrót