Stypendia za wybitne osiągnięcia

ODSŁUCHAJ

Stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy Strzegom

Stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom do 25 roku życia.
Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju młodych talentów, pomoc finansowa i promocja najzdolniejszych uczniów i studentów.

Maksymalna kwota stypendium wynosi 300 zł miesięcznie. Wysokość stypendium ustala Burmistrz Strzegomia. O liczbie i wielkości stypendiów decyduje wielkość posiadanych na ten cel środków finansowych.

Określa się następujące kryteria przyznawania stypendiów:

  1. udokumentowane osiągnięcia na konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich oraz powiatowych dotyczące laureatów i finalistów,
  2. inne wybitne sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sportu, muzyki, plastyki, literatury itp.,
  3. wysokie wyniki w nauce,
  4. aktywność na rzecz lokalnego środowiska,
  5. inne specyficzne okoliczności istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia finansowego.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się poprzez złożenie wniosku, określonego w załączniku do uchwały, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.
Wnioski niekompletne, na innym druku lub bez merytorycznego uzasadnienia nie będą przez Komisję rozpatrywane.

Termin składania wniosków stypendialnych upływa 15 czerwca i 15 grudnia danego roku.

Stypendia przyznawane są przez Burmistrza Strzegomia na okres od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia danego roku. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 


UCHWAŁA NR 94/04, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [131.49 KB]

UCHWAŁA NR 94/04
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 10 listopada 2004 r.w sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy Strzegom

Ikona pdfWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UCZNIA, STUDENTA, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [230.13 KB]


 

 

Powrót