Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

ODSŁUCHAJ

Zapisz dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej!

Od 1 marca 2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i trwa do 15 marca 2023 r.

 1. Informację o liczbie wolnych miejsc na dany rok szkolny podaje do publicznej wiadomości dyrektor.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoływana przez dyrektora.
 3. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci od 3 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Strzegom.
 4. Wniosek o przyjęcie będzie dostępny w sekretariacie przedszkola/oddziału przedszkolnego lub na jego stronie internetowej.
 5. Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń wniosków.

Dodatkowe informacje dla rodziców zapisujących swoje pociechy do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej dostosowany jest do potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym. Dzieciom zapewnia się możliwość wspólnej zabawy i nauki. Sale są dobrze wyposażone w zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Przedszkolaki korzystają z sali gimnastycznej oraz bezpiecznego placu zabaw.
Wyżywienie składa się z trzech posiłków (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek).

Godziny pracy oddziału przedszkolnego dostosowane są do potrzeb rodziców (zazwyczaj czynne są w godzinach od 6.30 do 16.30.)

Oddział przedszkolny pracuje w okresie ferii, wakacji oraz przerw świątecznych.

Ponadto oddziały przedszkolne oferują:

 • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • indywidualizację pracy z dzieckiem,
 • przyjazną i serdeczną atmosferę,
 • bardzo dobre warunki lokalowe,
 • bezpieczny plac zabaw,
 • konsultacje specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy, terapeuty pedagogicznego,
 • zajęcia dostosowane do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 

PLIK DO POBRANIA:


 Ikona pdfTerminy rekrutacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.21 MB]


UCHWAŁA NR 2/19, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [363.14 KB]

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Strzegom.


UCHWAŁA NR 20/17, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [388.38 KB]

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów


 

 

Powrót