Teren placówek oświatowo-edukacyjnych

ODSŁUCHAJ

Przez teren placówek oświatowo - edukacyjnych rozumie się obszar nieruchomości przekazanych decyzją Burmistrza Strzegomia w trwały zarząd dyrektorowi jednostki oświatowej.

1. Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2A 
- działka nr 1020, Am-4 Obr. 1 o pow. 0,5746 ha. W skład nieruchomości wchodzi :

 • budynek przedszkola
 • budynek gospodarczy
 • ogrodzenie oraz infrastruktura towarzysząca

2. Publiczne Przedszkole nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 
- działka nr 1145, AM-14, Obr.3 o pow. 1,2013 ha. W skład nieruchomości wchodzi:

 • budynek przedszkola
 • dobudówka parterowa z kotłownią i kuchnią
 • drogi dojazdowe
 • plac zabaw
 • ogrodzenie z siatki w elementach stalowych, ogrodzenie stalowe ze słupkami kamiennymi

3. Publiczne Przedszkole nr 4 w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 51 
- działka nr 1219, AM-2, Obr. 1 o pow. 0,9768 w skład nieruchomości wchodzą:

 • budynek przedszkola
 • ogrodzenie z siatki w ramach drogi i place asfaltobetonowe oraz chodnik z płyt betonowych
 • plac zabaw - ogródek jordanowski

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 1 
- działka nr 1013, Am-4, Obr.1 o pow. 0,3480 ha. W skład nieruchomości wchodzi:

 • budynek szkoły
 • budynek łącznika między szkołą podstawową a gimnazjum

5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej 19 
- działka nr 51/1 ,AM-21, Obr.5 o pow. 0,4803 ha w skład nieruchomości wchodzi:

 • budynek szkoły
 • ogrodzenie i boisko szkolne

6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego 3-5
- działka nr 1358, AM-14,Obr.3 o pow. 0,4238 ha. W skład nieruchomości wchodzi:

 • budynek szkoły
 • budynek sali gimnastycznej
 • ogrodzenie, boisko szkolne i klomb

7. Gimnazjum nr 1 w Strzegomiu przy ul. Brzegowej 1 
- działka nr 1955, Am-23, Obr.3 o pow. 0,9148 ha w skład w skład nieruchomości wchodzi:

 • budynek szkoły
 • budynek sali gimnastycznej, łącznika i siłowni
 • ogrodzenie, boiska i kort tenisowy

8. Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 1 
-działka nr 1017, AM-4,Obr. 1 o pow. 0,5466 ha. W skład nieruchomości wchodzi:

 • budynek szkoły
 • budynek sali gimnastycznej i łącznik
 • budynek kotłowni
 • budynek gospodarczy
Powrót