PODHAJCE - Ukraina

ODSŁUCHAJ

 

Podpisanie umowy z miastem Podhajce jest efektem trzyletniej współpracy straży pożarnych podczas wspólnej akcji sprzątania cmentarza polskiego w Kowalówce. Akcja spotkała się z ogromnym wsparciem samorządów obu miast, które od 2014 r. systematycznie pogłębiają swoje kontakty. 19 października 2017 r. uroczyście podpisano umowę o współpracy między Strzegomiem a Podhajcami.

Podhajce położone są na południowy wschód od Lwowa, 26 km na południe od Brzeżan, na prawym brzegu rzeki Koropiec (lewobrzeżnego dopływu Dniestru). Miasto leży wśród wzgórz, na wysokości 392 metrów nad poziomem morza.

 

 

 

Powrót