Oferta inwestycyjna

ODSŁUCHAJ
Szanowni Państwo!
 
Gmina Strzegom położona jest w południowo- zachodniej części Polski, w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim. Posiada dobre warunki lokalizacyjne- odległość do niemieckiej granicy to około 130 km, a do czeskiej 42 km. W Strzegomiu krzyżują się ważne arterie komunikacyjne: droga krajowa nr 5 Wrocław- Jelenia Góra, drogi wojewódzkie nr 374 Legnica-Wałbrzych i odbijająca od niej na wysokości Stanowic droga nr 382 w kierunku Świdnicy. Autostrada A4 oddalona jest od miasta o 15 km. Wymienione połączenia drogowe umożliwiają korzystanie z międzynarodowych szlaków komunikacyjnych, co jest jednym z czynników sprzyjających rozwojowi gminy i stwarza korzystne warunki dla organizacji i prowadzenia działalności przemysłowej lub logistycznej. 
 
Nie bez znaczenia są także zasoby wykwalifikowanego personelu. Dwie szkoły średnie oraz ich różnorodny profil kształcenia sprawiają, że młodzi ludzie zdobywają wysokie kwalifikacje zawodowe w swoim rodzinnym mieście. Na potrzeby rodzimego przemysłu kształcimy specjalistów w jedynym w Polsce Technikum Górnictwa Odkrywkowego. Atutem jest też położenie miasta blisko Legnicy, Wałbrzycha, Świdnicy i Wrocławia- prężnych ośrodków akademickich, gdzie duża część młodzieży kształci się na wyższych uczelniach. 
 
Strzegom zaczął dynamicznie rozwijać się dzięki górnictwu odkrywkowemu granitu i bazaltu, a także zakładom obróbki kamienia. Władze Strzegomia nie poprzestają jednak na tym. Samorząd lokalny wykorzystując różne mechanizmy dla rozwoju inwestycji, kształtuje przyszłość Strzegomia poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania nowych i rozwoju już istniejących inwestycji, a co najważniejsze stwarza dogodne warunki do powstania nowych miejsc pracy. W pełni uzbrojone tereny podstrefy Strzegom położone w granicach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST - PARK" Sp. z o.o. , tereny przygotowywane pod rozszerzenie podstrefy oraz inne grunty komunalne stanowią jeden z najważniejszych argumentów dla lokalizacji nowych przedsięwzięć w Strzegomiu. Władze miasta oraz lokalna społeczność są bardzo przychylnie nastawione wobec nowych inwestorów, którym oferuje się dogodne warunki. Potencjalny inwestor otrzyma w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu komplet informacji o istniejących terenach inwestycyjnych oraz folder promujący podstrefę Strzegom. 
 
Zapraszam do Strzegomia, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością i razem kroczą w przyszłość. Proszę tego nie przeoczyć.
 
Z wyrazami szacunku
 
Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta
 
 
 
Do pobrania:
Powrót