Projekty Unijne

Projekty Unijne

AUERBACH Niemcy

ODSŁUCHAJ
 
A U E R B A C H Niemcy
 
Miasto powiatowe liczące 21000 mieszkańców , położone w centrum wschodniego Vogtlandu. Pierwszy dokument, w którym występuje wzmianka o Auerbach pochodzi z 1292r. W połowie XIV w. przebywał na tych ziemiach Ulriko Auerbach, od nazwiska którego pochodzi nazwa miasta. W XV wieku Auerbach było jedynym miastem we wschodnim Vogtlandzie otoczonym murem, wewnątrz którego znajdował się zamek. Kilkakrotnie doszczętnie spalone rozwijało się gospodarczo nieco wolniej niż inne miasta w Niemczech.

Zasłynęło głównie z górnictwa i tkactwa, którego rozwój trwa do dziś. Obecnie w Auerbach istnieje także przemysł elektroniczny, maszynowy i spożywczy. Prężnie rozwija się szkolnictwo. Liczne zabytki architektoniczne, malowniczy krajobraz i krystalicznie czyste górskie powietrze sprawiają, że Auerbach odwiedzają rzesze turystów i kuracjuszy.

Umowa partnerska między Strzegomiem i Auerbach podpisana została 16.09.1995r.
w Auerbach i 11.11.1995r. w Strzegomiu. Współpraca układa się pomyślnie, a korzyści z niej płynące odczuwalne są po obu stronach.
 
KALENDARIUM WSPÓŁPRACY
 
1996
 
31 styczeń – delegacja OSP Strzegom uczestniczyła w Auerbach podczas otwarcia nowego
budynku tamtejszej straży pożarnej

08 luty – delegacja strzegomska gościła w Auerbach w celu omówienia spraw kulturalnych
obu miast i planowanych spotkań

26 - 28 kwiecień- zespół tańca nowoczesnego NOVA odwiedził i zaprezentował swój program
artystyczny w Auerbach

9 - 11 sierpień – podczas organizowanego w Strzegomiu Międzynarodowego Festiwalu Folkloru gościliśmy w Strzegomiu Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Auerbach. Również w sierpniu tego roku delegacja strzegomska uczestniczyła w Targach Przemysłowych AUGEVA ’96 w Auerbach.

12 - 14 sierpień – Gościliśmy biznesmenów z Auerbach w celu nawiązania kontaktów z
przedstawicielami firm strzegomskich

wrzesień – strzegomski chór reprezentował nasze miasto podczas Dni Auerbach.
 
 
1997
 
9 - 10 kwiecień – w Strzegomiu gościła delegacja władz miasta Auerbach celem omówienia planu wspólnych spotkań w roku 1997.

04 maj – z okazji Dnia Strażaka do Strzegomia został zaproszona delegacja straży pożarnej z Auerbach. W tym samym czasie podczas XII giełdy minerałów gościli u nas przedstawiciele
auerbachowskiego klubu mineralogicznego.

19 - 21 czerwiec – rozegrano na boisku stadionu strzegomskiego mecze piłki nożnej, w których udział wzięła grupa sportowców z Auerbach.

01-03 sierpień – w ramach rewizyty do Auerbach zaproszeni zostali przedstawiciele Miejskiej
Biblioteki i Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzegomskiej, celem wzięcia
udziału w historycznym święcie miasta.

sierpień – podczas MFF po raz kolejny gościła w Strzegomiu Orkiestra Dęta z Auerbach

sierpień – przebywała na obozie harcerskim w Strzegomiu, zorganizowanym przez ZHP 20
osobowa grupa młodzieży z Auerbach

wrzesień – wraz z delegacją władz strzegomskich do Auerbach pojechała grupa wokalno –
muzyczna uczniów z PSP Nr 3.

wrzesień – w ramach rewizyty w czterodniowym spotkaniu młodzieży polsko – czesko –
niemieckiej w Auerbach udział wzięli harcerze z ZHP Strzegom

10 wrzesień – miasto Strzegom odebrało dary dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6
przekazane przez Auerbach w celu usuwania skutków powodzi. Transport zawierał
m.in. wyposażenie kuchni i jadalni, przyrządy sportowe do sali gimnastycznej,
łóżka i kołdry dla przedszkola, ławki szkolne, krzesła i tablice.

17 - 19 październik – na zaproszenie strażaków z Auerbach do Niemiec wyjechali przedstawiciele OSP z terenu całej gminy
 
1998
 
26 luty - z rąk nadburmistrza Auerbach PSP Nr 6 w Strzegomiu otrzymała kwotę w wys.
4.000 DM na usuwanie skutków powodzi

maj – po raz kolejny strażacy z Auerbach wzięli udział w uroczystości Dnia Strażaka

16 - 17 maj – delegacja auerbachowskiego Klubu Mineralogicznego wzięła udział w XIII
Regionalnej Giełdzie Minerałów

31 lipiec - 02 sierpień – w ramach rewizyty do Niemiec pojechali członkowie TMZS

sierpień - kilkunastoosobowa grupa dzieci z PSP Nr 6 w Strzegomiu przebywała 6 dni w
Auerbach w ramach kolejnych spotkań młodzieży

14 - 16 sierpień – delegacja władz Auerbach gościła w Strzegomiu podczas podpisywania umowy Miast Partnerskich pomiędzy Strzegomiem a Znojmo w Czechach.

wrzesień – podczas KIRMESFEST organizowanego rokrocznie w Auerbach nasze miasto
reprezentowali członkowie Zarządu, Grupa Tańca Nowoczesnego działająca przy SCK

23-25 październik – na zaproszenie strażaków do Auerbach pojechali członkowie OSP Strzegom
 
1999
 
01 maj – w XIV Giełdzie Minerałów Strzegomskich udział wzięły 2 osoby mineralogów z
Auerbach

01 - 02 maj – Dzień Strażaka w Strzegomiu – udział wzięła 6 – osobowa delegacja z
Auerbach i 2 – osobowa delegacja z Vogelsgrün

14 - 15 maj – w obchodach Dni Ziemi Strzegomskiej uczestniczyła 3 - osobowa delegacja

12 - 14 sierpień – do wzięcia udziału w VIII MFF w Strzegomiu zaproszony został nadburmistrz Johannes Graupner oraz pracownicy auerbachowskiego Urzędu Miejskiego wraz
z 40 – osobową grupą Młodzieżowej Orkiestry Dętej

17 - 19 wrzesień - do Auerbach zaproszone zostały władze Strzegomia, dyrektor Gimnazjum Nr 2 wraz z 40 – osobową grupą młodzieży – zespołem tańca nowoczesnego

01 - 03 październik - w obchodach Dnia Strażaka w Auerbach wzięła udział 7 – osobowa delegacja OSP Gminy Strzegom
 
2000
 
01 kwiecień – do Strzegomia przyjechała grupa strażaków z Auerbach celem omówienia wyglądu i uroczystości wręczenia sztandaru dla OSP Auerbach przekazanego przez miasto
Strzegom

03-04 czerwiec – do Strzegomskiego Gimnazjum Nr 2 przyjechała młodzież z Geschwister School w Auerbach – wspólne rozegranie meczu piłki siatkowej

10 - 14 sierpień – w IX MFF w Strzegomiu wzięła udział Młodzieżowa Orkiestra Dęta.

25 - 26 sierpień – do Strzegomia zaproszona została cała grupa radnych Auerbach.
w celu wzięcia udziału w uroczystości w V – leciu wzajemnej współpracy

15 - 17 wrzesień – w uroczystościach Kirmesfest w Auerbach wzięła udział delegacja z UM, grupa wokalno – instrumentalna VABANK oraz 10 – osobowa grupa harcerzy

06-08.10.2000 r- do Auerbach zaproszona została 20 osobowa grupa strażaków z gminy Strzegom wraz z przedstawicielami władz miasta Strzegomia– przekazanie ufundowanego
przez miasto Strzegom sztandaru dla strażaków z Auerbach

02-03 grudzień – do Strzegomia przyjechała grupa strażaków z OSP Auerbach, by wspólnie ze strażakami strzegomskimi wymienić się prezentami świątecznymi
 
2001
 
12 - 13 marzec – w Strzegomiu gościliśmy nadburmistrza miasta Auerbach. Z Zarządem Miasta Strzegomia uzgodniono wspólną współpracę na 2001 r.

19 - 20 maj – w Auerbach gościła grupa młodzieży Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu –
rozegranie meczu piłki siatkowej z Mittelschule Geschwister School Auerbach

18 - 20 maj – w Auerbach podczas Jubileuszu 30 lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej z
Auerbach gościli kierownicy zakładów budżetowych z terenu gminy Strzegom, tj. ZZM i UP, OSiR

19 - 20 maj – w Jubileuszu 30 – lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Auerbach uczestniczyła
Strzegomska Orkiestra Dęta i grupa wokalno – instrumentalna VABANK.

26 czerwiec – odebranie darów – wyposażenie szkół – przekazanych przez miasto Auerbach na rzecz strzegomskiego gimnazjum (Gimnazjum Nr 2)

27 – 29 sierpień – do Auerbach zaproszona została 20 – osobowa grupa harcerzy ZHR Strzegom w celu wspólnego spotkania ze skautami niemieckimi

03 – 05 sierpień – udział członków Zarządu Miasta Strzegomia w ALTMARKTFEST w
Auerbach

09 – 11 sierpień – delegacja władz miasta Auerbach wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą wzięła udział w X Jubileuszowym Festiwalu Folkloru

05 - 07 październik – do Auerbach na zaproszenie strażaków zaproszenie zostali strażacy strzegomscy
 
2002
 
16 - 17 kwiecień – do Auerbach zaproszona została delegacja strzegomska w celu odebrania
prezentu – sprzętu medycznego dla SPZOZ z okazji 7 – rocznicy partnerstwa.

03-05 maj – na zaproszenie burmistrza do Strzegomia przyjechali przedstawiciele OSP
Auerbach

08 - 09 czerwiec – przyjazd do Strzegomia młodzieży z Geschwister Scholl – rozegranie meczu piłki siatkowej z młodzieżą z Gimnazjum Nr 2

10 - 12 październik – do Auerbach została zaproszona została delegacja przedstawicieli jednostek OSP Gminy Strzegom
 
2003
 
14 – 15 kwiecień – przyjazd do Strzegomia nadburmistrza Auerbach oraz rzecznika prasowego w celu ustalenia współpracy miast partnerskich na 2003 r.

14 - 15 czerwiec – wyjazd młodzieży Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu do Mittelschule Geschwister School oraz burmistrza Strzegomia i przedstawicieli UM – kontynuacja
wzajemnej współpracy

19 - 21 wrzesień – wyjazd radnych miasta Strzegomia i wiceburmistrza do Auerbach na
zaproszenie przez Radę Miasta Auerbach – wspólne spotkanie, podsumowanie
dotychczasowych i omówienie dalszych kierunków współpracy
 
2004
 

25-27.06.2004 r. - udział auerbachowskich mineralogów w XIX Giełdzie Minerałów 
(w Morawie)

15-17.10.2004 r. - wyjazd przedstawicieli jednostek OSP do Auerbach

3 - 5.12.2004 r. - przyjazd do Strzegomia przedstawicieli jednostek OSP Auerbach -
wręczenie upominków świątecznych

2005

6-8.05.2005 r. - przyjazd do Strzegomia przedstawicieli jednostek OSP Auerbach

18-19.06.2005 r. - wyjazd uczniów ze strzegomskiego Gimnazjum Nr 2 do Mittelschule
Geschwister Scholl Auerbach - kontynuowanie wzajemnej współpracy

24-26.06.2005 r. - udział mineralogów auerbachowskich w XX Regionalnej Giełdzie
Minerałów organizowanej podczas III Festynu Kamienia

09-14.08.2005 r. - udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Auerbach w XIV
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Strzegomiu

3 - 4.12.2005 r. - przyjazd do Strzegomia przedstawicieli jednostek OSP Auerbach -
wręczenie upominków świątecznych

2006

16-18.06.2006 r. - uczestnictwo przedstawicieli jednostek OSP gminy Strzegom w uroczystościach 150 - lecia działalności straży pożarnej w Auerbach

24-25.06.2006 r. - przyjazd uczniów z Mittelschule Geschwister Scholl Auerbach do Strzegomia - kontynuacja współpracy z Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu

2007

16-17.06.2007 r. - wyjazd grupy nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu do Auerbach - kontynuacja współpracy z Mittelschule Geschwister Scholl Auerbach

22-25.06.2007 r. - wizyta strażaków z Auerbach i Zweibruecken z okazji 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach

03-05.08.2007 r. - wizyta władz samorządowych Strzegomia w Auerbach z okazji 725-lecia nadania praw miejskich temu niemieckiemu miastu

08.09.2007 r. - wizyta przedstawicieli władz Auerbach na V Festynie Kamienia w Strzegomiu

1-2.12..2007 r. - wizyta strażaków z Auerbach, którzy przywieźli upominki świąteczne

2008

12-13.06.2008 r. - przyjazd grupy nauczycieli i uczniów z Mittelschule Geschwister Scholl w Auerbach - kontynuacja współpracy

13-15.06.2008 r. - udział władz samorządowych Auerbach i zespołu muzycznego w obchodach Dni Ziemi Strzegomskiej 2008

1-3.08.2008 r. - wizyta władz samorządowych Strzegomia w Auerbach z okazji zakończenia piastowania funkcji nadburmistrza Johannesa Graupnera i powołania na to stanowisko Manfreda Deckerta

14-17-08.2008 r. - udział orkiestry dętej z Auerbach na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru 

23-25.10.2008 r. – wizyta władz samorządowych Auerbach w Strzegomiu na czele z nowym nadburmistrzem – Manfredem Deckertem

6 -7.12.2008 r. – przyjazd do Strzegomia przedstawicieli jednostek OSP Auerbach - wręczenie upominków świątecznych

2009

05-08.06.2009 r. – wyjazd grupy nauczycieli i uczniów Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu do Auerbach - kontynuacja współpracy z Mittelschule Geschwister Scholl Auerbach

05-06.12.2009 r. - wizyta delegacji strażackiej OSP - wręczenie upominków świątecznych.

2010

25-29.05.2010 - realizacja projektu "Młodzież a uzależnienia" w Strzegomiu przez młodzież z Gimnazjum nr 2 i młodzież z Geschister Scholl z Auerbach

19-21.11.2010- wizyta strażaków OSP gminy Strzegom w Auerbach

11-12.12.2010 - wizyta strażaków OSP z Auerbach w Strzegomiu i przekazanie podarunków świątecznych

2011

19-21.08.2011 – udział burmistrza Strzegomia oraz delegacji strażaków OSP gminy Strzegom w spotkaniu ze strażakami OSP Auerbach Vogelsgruen

2012

11–15.06.2012 – Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu gości uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły „Geschwister Scholl” z Auerbach

2014

2.05.2014 – wizyta strażaków z Auerbach na uroczystościach nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia Ryszardowi Wiklińskiemu

19 – 23.05.2014 – wymiana młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Strzegomiu i „Geschwister Scholl” z Auerbach

 
Powrót