Projekty Unijne

Projekty Unijne

HORICE - Czechy

ODSŁUCHAJ
HORICE - Czechy
 
Horice (niem. Goritz, Horschitz) - miasto w Czechach, w kraju hradeckim. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 2 146 ha, a liczba jego mieszkańców 8 899 osób. Starostą Horic jest Ales Svoboda. Akt umowy partnerskiej między Strzegomiem i Horicami podpisano w Horicach 21.10.2015 r., a w Strzegomiu 10.11.2015 r.

Miasta Strzegom i Horice ze względu na pokrewną działalność można nazwać miastami bliźniaczymi. To co łączy Strzegom i Horice, to przede wszystkim wydobywanie i przetwarzanie granitu oraz piaskowca. Efektem posiadania przez nasze miasta tych surowców są bardzo prężnie działające szkoły i klasy kamieniarskie oraz organizowane co dwa lata Plenery Rzeźby w Kamieniu. Galeria Rzeźb w plenerze usytuowana w horickim parku była inspiracją do powstania galerii rzeźb wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu. W chwili obecnej trwają prace nad wspólnym projektem edukacyjnym pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową Nr 2 w Strzegomiu i Szkołą Podstawową w Horicach. Efektem tej współpracy będzie pozyskanie środków europejskich poprzez projekt Comenius i wspólna realizacja programu edukacyjnego. Współpraca obu miast przyczyni się również do wspólnego korzystania ze środków finansowych w ramach Funduszu Mikro Projektów Euroregionu Glacensis.
 
HORICE Czechy HORICE Czechy

HORICE Czechy
 
KALENDARIUM WSPÓŁPRACY:

2015
  • 21.10.2015 r. - podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Horicami a Strzegomiem w Horicach
  • 10.11.2015 r. - podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Strzegomiem a Horicami w Strzegomiu


2016

  • 17 – 19.06.2016 – pobyt delegacji Horic podczas Święta Granitu Strzegomskiego
  • 29.12.2016 – udział władz Horic w spotkaniu noworocznym w Strzegomiu
  • 12.2016 – rozpoczęcie wspólnie realizacji projektu trasngranicznego „Szlak Kamienia”


Powrót