Telefony alarmowe

ODSŁUCHAJ
  • Pogotowie Ratunkowe - 999;
Podstacja Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Strzegomiu - (74) 855-13-25
  • Straż Pożarna - 998
  • Policja - 997;
  • Komisariat Policji w Strzegomiu - (74) 855-19-91
  • Pogotowie Energetyczne - 074-854-94-51
  • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - (74) 855-12-32
 
Powrót