Poradnie i telefony zaufania

ODSŁUCHAJ

 

ALKOHOLIZM !!! NARKOMANIA !!!

 

 

  • Kto chce wyjść z alkoholizmu NIE POZOSTAJE SAM!

 

Możesz skorzystać z usług instytucji, których adresy podajemy poniżej:

 

  1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku

Poniedziałek - 7:30-16:00
Wtorek - 7:30-16:00
Środa - 7:30-16:00
Czwartek - 7:30-16:00
Piątek - 7:30-13:30
Urząd Miejski

Strzegom, Rynek 38

tel. 74 8560 547, 74 8560 527

 

  1. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

Strzegom, ul. Armii Krajowej 23

 

  1. GRUPA MOTYWACYJNA DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I NARKOMANII

Przyjmuje w czwartek w godz. 1400 -1630

Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny)

 

Udziela informacji i pomocy w zakresie:

- zwiększenia świadomości na temat problemu alkoholowego, narkomanii, lekomanii i tytoniu,

- motywacji do podjęcia leczenia w tych zakresach oraz opieki nad osobami opuszczającymi zakłady lecznictwa odwykowego,

- prowadzenia warsztatów, zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej, innych według potrzeb, rozmów indywidualnych oraz pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów,

- budowania motywacji do dalszego utrzymania abstynencji i trzeźwości,

- przeprowadzania sesji rodzinnych na życzenie klienta

 

  1. GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Przyjmuje w środę w godz. 1400 -1630

Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny)

 

Udziela informacji i pomocy w zakresie:

- wsparcia ofiarom przemocy domowej, współuzależnionym DDA i DDD,

- rozwiązywania doraźnych życiowych problemów w/w osób,

- doraźnej pomocy prawnej, administracyjnej, edukacyjnej, rozmów terapeutycznych, resocjalizacyjnych kształtujących prawidłowe postawy społeczne,

- prowadzenia sesji rodzinnych, pojednawczych oraz interwencji rodzinnych

 

  1. INDYWIDUALNE SESJE TERAPEUTYCZNE

Piątek od godz. 9:00 – 13:00
Strzegom, ul. Armii Krajowej 23 - Ośrodek Pomocy Społecznej

 

  1. KLUB ABSTYNENTA „ARKA”

Zaprasza: wtorek w godz. 1700 -1900

czwartek w godz. 1700 -1900

Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny) tel. 669 747 210

 

  1. GRUPA AA „KROKUS”

W każdą środę o godz. 17 00 mityng dla osób uzależnionych.

W pierwszą środę miesiąca mityng otwarty o godz. 1700

Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny)

 

  1. GRUPA AA ZORZA

W każdy poniedziałek o godz. 18 00 mityng dla osób uzależnionych.

Mityng otwarty dla współuzależnionych w czwarty poniedziałek miesiąca
o godz. 1800
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny)

 

  1. GRUPA AA EUREKA

Niedziela o godz. 18 00 mityng otwarty
Strzegom, pl. Jana Pawła II (Dom Parafialny)

 

 

Powrót