AKTUALNOŚCI

 

„Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członka rodziny lub innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.”

( Ustawa o przeciwdziałaniu Przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. z późn. zm. art. 2, pkt 1 i 2).

 

ANKIETA
NA TEMAT PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)


do góry  |