Aktualności NGO

ODSŁUCHAJ


Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: sierpień 2019 

PLIK DO POBRANIA:

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: sierpień 2019 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [881.33 KB]

 


Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Starostwo Powiatowe w Świdnicy zaprasza na szkolenie dla organizacji pozarządowych w dniu 21 marca 2019 r. godz.15.00 sala nr 225/226 II piętro Starostwo Powiatowe w Świdnicy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7. W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

 1. jak prawidłowo wypełnić nowy wzór oferty na realizację zadania publicznego w ramach konkursu ofert i w ramach art. 19a ustawy opp (strona formalna, opis zadania, harmonogram, rezultaty, informacje o oferencie, budżet, inne ważne informacje, oświadczenia, ew. załączniki),
 2. na co zwrócić szczególną uwagę w nowych wzorach umów o realizację zadania publicznego,
 3. krótka informacja o nowych wzorach sprawozdań z realizacji zadania publicznego,

BARDZO WAŻNY obowiązek podpisania sprawozdania finansowego za 2018 r. do dnia 31.03.2019 r. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 20 marca 2019 r. pod nr tel. 74/85-00-439 lub e-mail:justyna.krygier@powiat.swidnica.pl


Program Pajacyk – dożywianie w okresie letnim

Istnieje możliwości składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na wakacje 2019 r. Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019 r. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest właściwie wypełniony formularz wniosku. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programuhttps://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia

Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć: http://www.pajacyk.pl/nabor/. W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Szymczak, Koordynatorką Programu Dożywiania w Polsce pod nr telefonu (56) 65 21 368 lub droga e-mailowąMagdalena.Szymczak@pah.org.pl

Więcej informacji w zakładce: PAJACYK 


Oferty konkursowe i małe granty - wzory ofert, umów i sprawozdań

20 marca br. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu odbędzie się spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych z zakresu nowych wzorów, umów i sprawozdań. Do Strzegomia przyjadą przedstawiciele Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na spotkaniu omówione zostaną nowe wzory ofert, umów i ich rozliczanie w sprawozdaniach w otwartych konkursach ofert oraz w trybie pozakonkursowym (art. 19a). Omawiane zmiany obowiązują od 1 marca 2019 r. i zostały wprowadzone następującymi rozporządzeniami:

 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057),
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 2055).

Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzi Zespół Bezpieczeństwa Profilaktyki i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, tel. 74 85 60 566.


Od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i ofert w trybie uproszczonym tzw. małych grantów. Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

PLIKI DO POBRANIA:

 • ROZPORZĄDZENIE
  PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO
  z  dnia 24 października 2018  r.
  w  sprawie wzorów ofert i  ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań
   
 • ROZPORZĄDZENIE
  Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego
  z dnia 24 października 2018 r.
  w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem 1 marca 2019 r. oraz do uproszczonych ofert złożonych przed dniem 1 marca 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.


Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa" 2019

Biuro Programu "Niepodległa" uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.
Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Programu "Niepodległa" przyjmuje od 25 lutego br.

Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na projekt. Budżet naboru to 8 mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • festiwale, koncerty, spektakle,
  rekonstrukcje historyczne,
  wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
  projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy,
 • wystawy wraz z katalogami

Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl  w zakładce "Dotacje".


 

Powrót