POLSKI ŁAD

ODSŁUCHAJ
 
 
 

Miliony z "Polskiego Ładu"!
29.10.2021 r.

25 października 2021 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono wyniki naboru do Programu Inwestycji Strategicznych, zwanego popularnie "Polskim Ładem". Okazało się, że gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie na 2 złożone wnioski na łączną kwotę ponad 11 mln zł.

Środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji we wsiach Grochotów i Skarżyce (8 720 453 zł) oraz termomodernizację i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Strzegomiu (2 896 261). Oba projekty znacząco poprawią jakość życia mieszkańców miasta i okolicznych wiosek, a otrzymane dofinansowania znacznie przyśpieszą realizacje tych inwestycji.

W chwili obecnej jedynie trzy sołectwa w naszej gminie nie mają wybudowanej kanalizacji: Grochotów, Skarżyce i Stawiska. Otrzymanie dofinansowania w ramach "Polskiego Ładu" znacznie poprawi tę sytuację i sprawi, że tylko Stawiska pozostaną bez kanalizacji. Jak zapewniają jednak nasze władze, gdy tylko pojawi się sposobność i odpowiednie programy, to również ta miejscowość doczeka się upragnionej inwestycji. Otrzymanie prawie 3 mln zł na termomodernizację i remont budynku Publicznego Przedszkola nr 3 zapewne bardzo ucieszy całą społeczność związaną z przedszkolem zlokalizowanym na ul. Parkowej w Strzegomiu. Nie da się ukryć, że kapitalny remont tego miejsca był marzeniem wielu pokoleń strzegomian. Zmiany doczeka się nie tylko elewacja, ale również wnętrze budynku.

- Serdecznie dziękuję szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Michałowi Dworczykowi za udzielone wsparcie i wspaniałą współpracę. Dziękuję również wiceministrowi klimatu i środowiska - Ireneuszowi Zysce za ogromne zaangażowanie w sprawy naszej gminy podkreśla burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Do programu Inwestycji Strategicznych w ramach "Polskiego Ładu" samorządy mogły składać wnioski, z których można było otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet 95% wartości inwestycji przy 5% wkładzie własnym.

 

Przekazanie pamiątkowych promes z informacją o dofinansowaniu

 


Promesa dot. budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Skarżyce i Grochotów

 


Promesa dot. termomodernizacji i remontu Przedszkola nr 3 w Strzegomiu

Powrót