AKTUALNOŚCI

 

Nowe zasady segregacji odpadów już od nowego roku! 
(29.11.2018)

A A A

Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji. Jest to podyktowane wejściem w życie 1 lipca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. ws. szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadza tzw. Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju.

Prowadzone będą działania zmierzające do dostosowania pojemników do nowych wymagań. Każdy pojemnik zostanie oznaczony naklejką z nazwą rodzaju odpadu, jaki może do niego trafić. Firma odbierająca odpady dostarczy kolejny pojemnik do segregacji frakcji - PAPIER, który będzie dostawiony do "gniazd" - SZKŁO.

Jednocześnie firma odbierająca odpady, dostarczy do każdego mieszkańca pojemniki - BIO -koloru brązowego oraz harmonogram wywozu odpadów, gdzie będzie uwzględniał terminy wywozu wszystkich frakcji odpadów. W pojemniki czarne - ODPADY MIESZANE i żółte - TWORZYWA SZTUCZNE I METALE mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie, tak jak do tej pory.

 

 do góry  |