AKTUALNOŚCI

 

Informacja dla Beneficjentów dotacji ze środków budżetu gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" 
(25.02.2019)

A A A

Burmistrz Strzegomia informuje, iż dotacja celowa ze środków budżetu gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na dofinansowanie wymiany lokalnego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na przyjazne środowisku źródło ciepła jest realizowana przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie umów pożyczek nr 007/P/OA/WB/ z dnia 18.02.2019 r. - zadanie I, nr 008/P/OA/WB/ z dnia 18.02.2019 r. - zadanie IIA, nr 009/P/OA/WB/ z dnia 18.02.2019 r. - zadanie IIB.

Zgodnie z zapisami ww. umów Gmina zobowiązana jest poinformować Beneficjentów końcowych o założeniach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Celem tego Programu jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Oba programy ("Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" i "Czyste Powietrze") mają podobne cele, obszary wsparcia mogą zatem się pokrywać. W celu uniknięcia podwójnego dofinansowania przedsięwzięć, WFOŚiGW nałożył na Gminę obowiązek poinformowania ostatecznych Beneficjentów dotacji ze środków budżetu gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" na dofinansowanie wymiany lokalnego źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi lub biomasą na przyjazne środowisku źródło ciepła, że uzyskanie dotacji w ramach ww. programu może uniemożliwić skorzystanie z dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze". Założenia do programu "Czyste Powietrze" są dostępne na stornie https://wfosigw.wroclaw.pl/czyste-powietrze/o-programie

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 


do góry  |