AKTUALNOŚCI

 

Opłaty za wywóz śmieci ulegają zmianie! 
(25.03.2019)

A A A

To ważna wiadomość dla strzegomian. Wynika to z tego, że wzrosły koszty systemu gospodarki odpadami. 

Jedną z przesłanek do wprowadzenia podwyżek są zmiany w przepisach, które powodują, że śmieci będzie trzeba segregować na pięć rodzajów. To papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady biodegradowalne. Jednakże główną przyczyną  wzrostu opłat za śmieci jest wprowadzenie przez rząd podwyżki tzw. opłaty marszałkowskiej. Nowe stawki są również efektem wzrostu cen energii, paliwa, płacy minimalnej oraz drastycznych podwyżek za składowanie jednej tony odpadów na składowiskach. W naszej gminie obecnie trwa procedura przetargowa. Po przeprowadzonej analizie finansowej systemu gospodarki odpadami i kalkulacji opłaty w naszej gminie, niezbędnym dla zbilansowania całego systemu oraz warunków umowy z nowym przedsiębiorcą, jest podwyższenie stawek opłat za odpady komunalne. 

NOWE STAWKI ZA ODPADY KOMUNALNE:

Mieszkańcy:

segregowane

niesegregowane

      1 osoba

             18 zł

        1 osoba

         36 zł

       

UWAGA: Zniesione zostały zniżki dla grup mieszkańców od 5-7 osób i powyżej siedmiu osób.

W to miejsce wprowadzono ulgi dla rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w wysokości 15 % zniżki opłaty miesięcznej od takiej rodziny,
 (o procedurze skorzystania z takiej zniżki poinformujemy na stronach internetowych oraz w następnym wydaniu gazety).

Zmiana taka pozwoli uniknąć sytuacji, w których mieszkańcy nieprawidłowo składali deklarację, a tym samym korzystali ze zniżki, przykładowo: w jednym domu prowadzone były dwa gospodarstwa domowe ( powinny być złożone dwie odrębne deklaracje- zniżka nie przysługuje), obecnie składano jedną deklarację i niezgodnie z prawem korzystano ze zniżek.

Przedsiębiorcy:

segregowane

niesegregowane

        60l-120l

             21  zł.

        60l-120l

         41zł

           240l

             41  zł.

           240l

         81zł

          1100l

            185 zł.

          1100l

         370 zł

          7000l

            1175zł.

          7000l

         2350 zł

 

 


do góry  |