Projekty Unijne

Projekty Unijne

Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie Zdrój

ODSŁUCHAJ
  
 

Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie- Zdrój

Realizacja projektu „Nowe Żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie- Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu od dnia 2019-11-01 do dnia 2021-12-31.

W ramach projektu we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu  w dniu 02.01.2020 r. uruchomiono żłobek w Strzegomiu dla 26 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 26 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od I 2020 do XII 2021r. 
Powrót