Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Komunikaty

14.10.2019 r.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH


14.10.2019 r.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA PIKNIK ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM KULTURY

Zabytki Gminy Strzegom

ODSŁUCHAJ

Gmina Strzegom odznacza się niezwykłą różnorodnością dziedzictwa kulturalnego. W jej obrębie zobaczyć można gotyckie kościoły i kaplice, jak też ciekawe fabryki z końca XIX w., kamieniołomy czy secesyjne kamienice. Region bogaty jest w założenia rezydencjonalne i dworskie, posiada wiele parków, zabytkowych cmentarzy, krzyży pokutnych oraz ważne dla historii regionu i całego świata miejsce pamięci - teren po dawnym obozie koncentracyjnym. Obraz ten dopełnia bogata historia archeologiczna tych ziem, niestety pozbawiona widomych śladów grodzisk czy osad w silnie przekształconym, na skutek eksploatacji złóż skalnych, naturalnym środowisku.

Obiektem o wybitnych walorach artystycznych i historycznych jest z całą pewnością bazylika mniejsza pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Jest to jedna z ważniejszych świątyń gotyckich w Polsce, o znaczeniu ponad lokalnym, swą sylwetą odznaczająca się w krajobrazie kulturowym.

Spośród zachowanych zespołów pałacowych i dworskich największy potencjał kryje w sobie pałac w Morawie, którego doskonale zachowana bryła, detal i dekoracja architektoniczna wyróżnia się na tle pozostałych założeń. Obiekt ten posiada rzadko spotykany i niemający analogii w architekturze Dolnego Śląska portyk poprzedzony monumentalnymi schodami w obrębie elewacji ogrodowej. Choć jest to obiekt stosunkowo młody, XIX wieczny, może być wizytówką kulturalną gminy. Jego wagę wspiera zachowany park krajobrazowy oraz kompletny folwark przypałacowy, tworzące wraz z rezydencją spójny kompleks.

 

Zdjęcie: Pałac w Morawie.

Inną cenną rezydencją jest też pałac w Żelazowie, Goczałkowie Górnym oraz gotyckie kościoły Gminy Strzegom, wśród nich zaś kaplica św. Antoniego, spełniająca niegdyś funkcje zarówno obronne, jak też sakralne, o ciekawej architekturze i bryle.
Często pomijanym zespołem są kapliczki słupowe i krzyże pokutne o średniowiecznej proweniencji. Choć w powiecie świdnickim nie są one rzadkością, w skali całego kraju tworzą element wyjątkowy, szczególnie zaś słupowe kapliczki, które zasługują na większe wyeksponowanie i ścisłą ochronę. Podobnie cennym obiektem jest dziś wiatrak "Holender" zlokalizowany w Żółkiewce. Jeszcze w 1 poł. XX w. był to jeden z wielu podobnych obiektów, występujących w całej Polsce, obecnie jednak większość z nich przestała istnieć, a co za tym idzie - wiatrak ten jest jednym z niewielu zachowanych. O jego wyjątkowości świadczy nie tyle kunszt artystyczny, co skala występowania i bardzo dobry stan zachowania.

 

Zdjęcie : Muzeum Gross-Rosen.

Wyjątkowym zespołem jest teren dawnego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen oraz pobliski kamieniołom, wraz z zachowaną infrastrukturą i laboratorium, obrazujący nie tylko proces technologiczny, co też miejsce katorżniczej pracy zesłańców.

Warte uwagi są dwie grupy obiektów, o których wyjątkowości świadczy duże ich skupienie, które podkreśla i wzmacnia klasę artystyczną.

Na końcu warto wymienić przyciągające uwagę kamienice i obiekty secesyjne oraz duże zespoły budynków przemysłowych. Choć kamienice strzegomskie zostały w większości uszkodzone w trakcie działań roku 1945, zaś w późniejszym okresie przebudowane, często noszą ślady ciekawych form secesyjnych, zespojonych z architekturą eklektyczną, widocznych też w rozwiązaniach pałacowych (Granica) i budownictwie mieszkalnym w obrębie całej gminy. Jako całość stanowią ciekawy zespół form i detali. Podobnie warte uwagi są zabytki związane z bujnym rozwojem przemysłu i techniki (w większości zlokalizowane w mieście), z fabryką słodu na czele oraz wieloma nieczynnymi stacjami kolejowymi o ciekawej architekturze. Na terenie gminy zachowało się ich stosunkowo dużo, są reminiscencją epoki, ważnej dla rozwoju tych ziem.

Zapraszamy na gościnną Ziemie Strzegomską.

 

ZOBACZ:


 

Ikona pdfZabytki Gminy Strzegom, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.12 MB]


 

Powrót