WAŻNE TELEFONY

ODSŁUCHAJ

WAŻNE ADRESY I TELEFONY:


POLICJA - 997

KOMISARIAT POLICJI w Strzegomiu,
ul. Czerwonego Krzyża 1, tel.  47 875 54 32

STRAŻ POŻARNA - 998

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

Podstacja Powiatowego POGOTOWIA RATUNKOWEGO w Strzegomiu,
 ul. Armii Krajowej 23, tel. (74) 855-13-25

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
 
ul. Wesoła 7, Strzegom
tel.(74) 855-12-32

URZĄD MIEJSKI w Strzegomiu
58-150 Strzegom Rynek 38,
tel. 74/856-05-99, fax. 74 8560519;
www.strzegom.pl   strzegom@strzegom.pl 


 

Punkt Informacji Turystycznej – CAS „Karmel” ul. T. Kościuszki 2, Strzegom, tel. 74-649-11-18;

Dworzec Autobusowy - ul. Dworcowa , Strzegom, tel. 790 789 575;  tel. 74 660 74 41;

Urząd Pocztowy - ul. T; Kościuszki 12, Strzegom, tel. 74/855-13-70;

Postój TAXI - ul. J. Dąbrowskiego, Strzegom, tel. 74/801-54-44;

Biblioteka Publiczna - ul. Świdnicka 21-23, Strzegom, tel. 74/649-27-10;

Strzegomskie Centrum Kultury - ul. I. J. Paderewskiego 36, Strzegom, tel. 74/649-44-00;

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.  ul. A. Mickiewicza 2, Strzegom, tel. 74/855-16-96;

Strzegomskie Centrum Medyczno-Diagnostyczne -  ul. W. Witosa 7, Strzegom, Tel. 74/649-44-50; tel. 74/649-44-70;

Przychodnia Zdrowie - ul. Kościelna 6, Strzegom, tel. 74/855-54-80; 74/855-20-94;

Urząd Stanu Cywilnego - ul. Świdnicka 15-17, Strzegom, tel. 74/855-07-30;

Ośrodek Pomocy Społecznej - ul. Armii Krajowej 23, Strzegom, tel. 74 647 71 81;

SENIOR WIGOR Dom Dziennego Pobytu - ul. Armii Krajowej 23, Strzegom , tel. 74  647 30 84;

Warsztaty Terapii Zajęciowej - ul. Aleja Wojska Polskiego 16, Strzegom, tel. 637 90 16;

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o – ul. Aleja Wojska Polskiego 72, Strzegom, tel. 74 551 052;

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. I.J. Paderewskiego 13, Strzegom, tel. 74 855 07 01.

Powrót