Informacje ogólne

ODSŁUCHAJ
Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38, 58-150 Strzegom
 
tel. 74 85-60-599
fax. 74 85-60-516
e-mail: strzegom@strzegom.pl
 
 
 
 

 

Czas pracy Urzędu Miejskiego:

 • poniedziałek, środa, czwartek od 8.00 do 16.00
 • wtorek od 8.00 do 17.30
 • piątek od 8.00 do 14.30

Czas pracy kasy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu:

 • poniedziałek 9:30 - 15:00
 • wtorek 9:30 - 16:00
 • środa 9:30 - 15:00
 • czwartek 9:30 - 15:00
 • piątek 9:30 - 13:30

Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Burmistrz i zastępca burmistrza przyjmują mieszkańców w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek: 11.30 - 17.30

 
 

OKRES WAKACYJNY
 

W miesiącach lipiec - sierpień Urząd Miejski czynny będzie w następujących godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek 07.00 - 15.00
 • wtorek 07.00 - 16.30
 • piątek 07.00 - 13.30

Kasa czynna w okresie: 4-19 lipca br.

 • poniedziałek, środa, czwartek 08.30 - 14.00
 • wtorek 09.30 - 15.00
 • piątek 07.30 - 13.00

Kasa czynna w okresie: 29 lipca - 16 sierpnia br.

 • poniedziałek, środa, czwartek 07.30 - 14.00
 • wtorek 07.30 - 15.30
 • piątek 07.30 - 12.30

W pozostałym okresie wakacyjnym

 • poniedziałek, środa, czwartek 07.30 - 14.00
 • wtorek 07.30 - 15.30
 • piątek 07.30 - 12.30

W miesiącu lipcu i sierpniu Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta i Z-ca Burmistrza Wiesław Witkowski przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków we wtorek w godzinach od 11:30 do 16:30.

 

 
Numery telefonów:
 
Burmistrz Strzegomia mgr Zbigniew Suchyta - 74 8560-500
Z-ca Burmistrza mgr inż. Wiesław Witkowski - 74 8560-500
 
Informujemy, że istnieje możliwość bezpośredniego, telefonicznego kontaktu z Burmistrzem Strzegomia  w każdy wtorek: w godz. od 8.00 do 11.00 tel. 74 85 60 530
Skargi i wnioski można też kierować na adres:
 
Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38
58-150 Strzegom
 
lub nadsyłać pocztą elektroniczną e-mail: strzegom@strzegom.pl
 
UWAGA:
skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi drogą pocztową. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46) 
 

Numery telefonów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

Burmistrz Strzegomia
mgr Zbigniew Suchyta  (74) 8560-500

Z-ca Burmistrza
mgr inż. Wiesław Witkowski  (74) 8560-500

Sekretarz Gminy
mgr Iwona Zabawa  (74) 8560-503

Skarbnik Gminy 
mgr Lucyna Jurek  (74) 8560-504

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Tomasz Marczak (74) 8560-549 

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik mgr Lucyna Krzak (74) 8560-557

Wydział Oświaty
Naczelnik mgr Urszula Podsiadły-Szubert  (74) 8560-581

Wydział Kultury, Sportu i Promocji
Naczelnik mgr Wioletta Urban-Smagłowska (74) 8560-523

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Naczelnik mgr Beata Dudzińska  (74) 8560-541

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Wsi
Naczelnik mgr Ewelina Kowalska  (74) 8560-531

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Naczelnik mgr Jolanta Dryja (74) 8560-571

Wydział Gospodarki Lokalowej
Naczelnik mgr Wioleta Wnęk-Soczyńska  (74) 8560-534

Wydział Windykacji Należności Czynszowych
Naczelnik mgr Renata Słowińska  (74) 8560-560

Wydział Funduszy Europejskich
Naczelnik mgr Anna Hałas  (74) 8560-564

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Naczelnik mgr Katarzyna Cioruń (74) 8560-553

Wydział Organizacyjny
Centrala telefoniczna: (74) 8560 599

Wydział Obsługi Interesantów
Naczelnik mgr Dorota Kliza  (74) 8560-576

Wydział Budżetowy 
Z-ca skarbnika, Naczelnik mgr Barbara Duda-Siwek  (74) 8560-517

Wydział Podatkowy
Naczelnik mgr Ewa Michaluk  (74) 8560-510

Biuro Rady
Kierownik mgr Natalia Krupska  (74) 8560-550

Urząd Stanu Cywilnego (ul. Świdnicka 15-17)
Z-ca Kierownika mgr Aneta Zaskórska (74) 8550-730
Z-ca Kierownika mgr Beata Mazan  (74) 8550-730

Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Profilaktyki
Urszula Olszewska - (74) 8560 563

 
 
Powrót