Projekty Unijne

Projekty Unijne

Nowy Żłobek

ODSŁUCHAJ

Realizacja projektu „Nowy Żłobek” w Strzegomiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu od dnia 2018-10-01 do dnia 2021-03-31.                       

W ramach projektu we współpracy z Fundacją Edukacji Europejskiej z siedzibą w Wałbrzychu  w dniu 01.04.2019r. uruchomiono żłobek w Strzegomiu dla 50 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia.
Celem projektu było zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od IV 2019 do III 2021 r.

Powrót