Projekty Unijne

Projekty Unijne

Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta

ODSŁUCHAJ

Dla rowerzystów

Zakończono prace związane z realizacją projektu pn. ,,Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego zadania wyniosła 2 074 005,57 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 1 181 714,15 zł.

Projekt realizowany był w okresie od 26 kwietnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Wykonawcą robót było Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów. W ramach realizacji inwestycji powstała, najdłuższa na chwilę obecną, dwukierunkowa ścieżka rowerowa z nawierzchni bitumicznej o długości 1,79 km na odcinku od ul. Legnickiej do drogi krajowej nr 5 okolice Quick Parku. Dodatkowo wykonano nowe energooszczędne oświetlenie uliczne LED na odcinku od terenu PKP w kierunku drogi krajowej nr 5, wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wymianą wpustów deszczowych. Przebudowane zostały ciągi piesze, wybudowano zatokę autobusową i postawiono nową wiatę. Wybudowana została także mała architektura, jak kosze na śmieci, odchody, stojaki rowerowe. Przebudowane zostały zjazdy oraz wykonano kształtowanie terenu i zieleni. Cała ścieżka rowerowa oraz chodniki dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Wierzymy, że zrealizowana inwestycja znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i komfort użytkowników niezmotoryzowanych, zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Ponadto wpłynie na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Mamy nadzieję, że nowy ciąg pieszo-rowerowy przypadnie do gustu naszym mieszkańcom i będzie z niego korzystać wielu amatorów dwóch kołek – podsumował burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1286

Powrót