Projekty Unijne

Projekty Unijne

Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi

ODSŁUCHAJ

 

 

Rewitalizacja dawnego parku dworskiego w Rogoźnicy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu stworzenia nowej strefy aktywności wsi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie wykonana nawierzchnia mineralna wokół sceny wraz z iluminacją baszty w parku w Rogoźnicy.

Głównym celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Rogoźnica w celu udostępnienia miejsca aktywności i integracji społeczności lokalnej.

 

Planowana wartość projektu 51.832,55 zł. Wielkość przyznanego dofinansowania 25.800,00 zł.

 

Powrót