Projekty Unijne

Projekty Unijne

Zdalna szkoła

ODSŁUCHAJ

 

Gmina Strzegom złożyła wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę 80 000 zł. W ramach środków zakupiono 26 laptopów oraz 3 tablety, które zostaną przekazane do szkół podstawowych gminy Strzegom.

Dyrektorzy szkół zakupiony sprzęt przekażą uczniom i/lub nauczycielom  w drodze umowy użyczenia na  okres czasowego  ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych w celu prowadzenia zdalnego nauczania.

Powrót