Aglomeracja Wałbrzyska

ODSŁUCHAJ
05.04.2012

Trwa budowa drogi

Zdjęcie Artykułu

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą techniczną do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefa Strzegom przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 5, mająca za zadanie obsługę terenów przemysłowych.

Inwestycja obejmuje
  • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej;
  • wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego;
  • przesunięcie rowów przydrożnych;
  • przebudowa czterech przepustów drogowych na rowach przydrożnych;
  • wykonanie włączenia do drogi krajowej nr 5 (skrzyżowania z oświetleniem);
  • wykonanie podbudowy i konstrukcji jezdni drogi;
  • wykonanie chodnika.
Roboty zostały rozpoczęte jesienią ubiegłego roku przez wyłonioną w przetargu nieograniczonym firmę DROG - ZIEM. Jednak ze względu na zmianę warunków technicznych dla skrzyżowania wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w stosunku do wcześniej wydanych zaszła konieczność przeprojektowania skrzyżowania. Było to powodem przerwy w realizacji zadania. Projekt z nowym rozwiązaniem został już wykonany, a sprawy formalne załatwione. Wykonawca przystępuje do kontynuacji robót, których zakończenie przewidujemy w maju bieżącego roku.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1501

Powrót