AUERBACH Niemcy

ODSŁUCHAJ
 
A U E R B A C H Niemcy
 
Miasto powiatowe liczące 21000 mieszkańców , położone w centrum wschodniego Vogtlandu. Pierwszy dokument, w którym występuje wzmianka o Auerbach pochodzi z 1292r. W połowie XIV w. przebywał na tych ziemiach Ulriko Auerbach, od nazwiska którego pochodzi nazwa miasta. W XV wieku Auerbach było jedynym miastem we wschodnim Vogtlandzie otoczonym murem, wewnątrz którego znajdował się zamek. Kilkakrotnie doszczętnie spalone rozwijało się gospodarczo nieco wolniej niż inne miasta w Niemczech.

Zasłynęło głównie z górnictwa i tkactwa, którego rozwój trwa do dziś. Obecnie w Auerbach istnieje także przemysł elektroniczny, maszynowy i spożywczy. Prężnie rozwija się szkolnictwo. Liczne zabytki architektoniczne, malowniczy krajobraz i krystalicznie czyste górskie powietrze sprawiają, że Auerbach odwiedzają rzesze turystów i kuracjuszy.

Umowa partnerska między Strzegomiem i Auerbach podpisana została 16.09.1995r.
w Auerbach i 11.11.1995r. w Strzegomiu. Współpraca układa się pomyślnie, a korzyści z niej płynące odczuwalne są po obu stronach.
 
Powrót