Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

HONOROWI I ZASŁUŻENI OBYWATELE

ODSŁUCHAJ

 

1. „HONOROWY OBYWATEL STRZEGOMIA”

Godność "Honorowego Obywatela Strzegomia" nadawana jest przez Radę Miejską w Strzegomiu osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Strzegomia, a także wybitnym osobistościom za wybitne zasługi położone dla miasta we wszystkich dziedzinach: polityki, gospodarki, wiedzy, kultury, sportu i innych, za wkład we współpracy osobom 

Tytuł "Honorowego Obywatela Strzegomia" może być nadany tej samej osobie jeden raz, może być nadany obywatelom polskim i cudzoziemcom, może być nadany również pośmiertnie.

Zasady przyznawania tytułu określa Uchwała Nr 47/97 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie: Regulaminu” Honorowego Obywatelstwa Strzegomia”.
z późniejszymi zmianami określonymi w:

  1. uchwale Nr 115/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu Honorowego Obywatela Strzegomia.
  2. Uchwała Nr 31/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie „Honorowego Obywatela Strzegomia”.

 

2. „ZASŁUŻONY DLA ZIEMI STRZEGOMSKIEJ”

Honorowy Tytuł „Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym, które swoją działalnością przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju oraz promocji Gminy Strzegom, bądź zasłużyły się mieszkańcom Gminy Strzegom.

Zasady przyznawania tytułu określa Uchwała Nr 8/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Tytułu "Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej" oraz przyjęcia Regulaminu jego nadawania.

 

3. „MŁODY AKTYWNY STRZEGOMIANIN”

Honorowy Tytuł „Młody Aktywny Strzegomianin” jest wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, które do dnia otrzymania Tytułu nie ukończyły 30 roku życia, a swoją działalnością społeczną przyczyniły się do realizacji społecznie użytecznych inicjatyw na rzecz mieszkańców gminy Strzegom, a także środowiska lokalnego.

Zasady przyznawania tytułu określa Uchwała Nr 33/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Honorowego Tytułu "Młody Aktywny Strzegomianin" oraz przyjęcia Regulaminu jego nadawania.

 

Powrót