Projekty Unijne

Projekty Unijne

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta

ODSŁUCHAJ

Droga do McDonalds

Gmina Strzegom realizuje zadanie pod nazwą ,,Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu” dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej nr 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.4 ,,Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałania nr 3.4.4 ,,Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

26.04.2017 r. gmina Strzegom podpisała umowę z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej nr RPDS.03.04.04-02-0011/16 na realizację tego przedsięwzięcia. Całkowita wartość projektu według umowy 2 141 788,09 zł. Dofinansowanie w wysokości nie więcej niż 68% wydatków kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 1 268 532,88 zł. Natomiast 6.07.2017 r. gmina Strzegom zawarła umowę z wykonawcą, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego, Świdnickim Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Częstochowska 12, 58-100 Świdnica. Termin realizacji zadania to 31.07.2018 r. Ponadto 6.07.2017 r. gmina Strzegom zawarła umowę z KMK GROUP Monika Jurczyńska 42-160 Krzepice ul. Kuków 123 na wykonanie tablic informacyjnych oraz pamiątkowych w ramach promocji projektu. Została zawarta również umowa na nadzór inwestorski.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1524

Powrót