Projekty Unijne

Projekty Unijne

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom

ODSŁUCHAJ

Termomodernizacja budynku szkolno-przedszkolnego w Jaroszowie

Trwają prace projektowe związane z realizacją zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Strzegom – budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie. Koszt tej inwestycji to ok. 544 tys. zł., w tym dofinansowanie w wysokości ok. 462 tys. zł.

Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, wymianę istniejącego źródła ciepła na nowe, oparte o kocioł na pellet z automatycznym podawaniem paliwa i automatyką pogodową wraz z dostosowaniem pomieszczeń, kompleksową modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę istniejącej stolarki okiennej na nową wraz z montażem nawiewników ciśnieniowych, wymianę istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową, docieplenie stropodachu płaskiego z wykonaniem nowego pokrycia dachowego papą, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji pionowej przeciwwilgociowej i opaski wokół budynku z kostki betonowej, kompleksową modernizację instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, wykonanie tynków elewacyjnych cienkowarstwowych mineralnych barwionych w masie wraz z cokołami z tynku mozaikowego, wykonanie nowych obróbek dachowych, rynien i rur spustowych, wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana parapetów wewnętrznych. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3. „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Poddziałania nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 1178

Powrót