Komunikaty

ODSŁUCHAJ
22.04.2020

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia czasu pracy palników wrębowych i kruszarek na terenie kopalń granitu w gminie Strzegom

Zdjęcie Artykułu

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących ograniczenia czasu pracy palników wrębowych i kruszarek na terenie kopalń granitu w gminie Strzegom

W nawiązaniu do spotkania, do którego doszło w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu w dn.
18 lutego br., poświęconego sprawom działania kopalni granitu i ich oddziaływania na mieszkańców gminy Strzegom, zwłaszcza w rejonie Kostrzy, w ramach konsultacji z mieszkańcami gminy, wnosi się o przedstawienie w tutejszym Urzędzie Miejskim przez mieszkańców gminy Strzegom opinii, uwag, wniosków sporządzonych w formie pisemnej lub elektronicznej w sprawie wprowadzenia ograniczenia w działalności przedsiębiorstw wydobywczych (kopalń) czasu korzystania z urządzeń technicznych tj. palników wrębowych oraz kruszarek poprzez wprowadzenie zakazu korzystania z tych urządzeń w święta, soboty i niedziele, a w pozostałe dni tygodnia - w godzinach od 18.00 do 6.00 dnia następnego.
Obecnie kwestię tę reguluje uchwała Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 69/05 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie ustanowienia ograniczenia co do czasu korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na obszarze gminy Strzegom.

Wskazuje się, że przepis art. 157 ust. 1 Prawo ochrony środowiska upoważnia radę gminy do wprowadzenia ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wypełniając zatem delegację ustawową do wydania aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, zasadne jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w tym zakresie.

Uzasadnieniem dla powyższego wystąpienia są liczne skargi mieszkańców gminy Strzegom, zwłaszcza z miejscowości Kostrza, zgłaszane podczas zebrań wiejskich i spotkań z udziałem mieszkańców, na których wskazywano na problem uciążliwości hałasu dla zabudowy mieszkaniowej czy siedliskowej, którego źródłem są urządzenia w postaci palników wrębowych oraz kruszarek, w rezultacie czego mieszkańcy mają nie mieć zapewnionych odpowiednich warunków do życia i wypoczynku.

Oczekuje się na państwa opinie, uwagi, wnioski do 30.04.2020 r.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 293

Powrót