Komunikaty

ODSŁUCHAJ
09.06.2020

Nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

Zdjęcie Artykułu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje, że wzorem lat ubiegłych będą przyznawane nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2020 r.

Zasady przyznawania tych nagród określają przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 74, poz. 658).

Nagrody Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Z wnioskiem o nagrodę mogą wystąpić w formie pisemnej: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wypełnione prawidłowo wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją (opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody, materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, co najmniej dwie niezależne opinie osób lub instytucji mogących potwierdzić działalność i osiągnięcia kandydata lub kandydatów), należy zgłosić do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.

Informacja o możliwości złożenia wniosku o ww. nagrodę umieszczona jest na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednak proszę również o przekazanie powyższej informacji organizacjom pozarządowym, kościołom i związkom wyznaniowym działającym na Państwa terenie.

Jednocześnie proszę o przekazanie osobom, dla których nagroda jest wnioskowana (wskazanym we wniosku o przyznanie nagrody), klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania ich danych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Iwona Drelichowska - Stopa
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

PLIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [169.00 KB]

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [177.00 KB]

 

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 261

Powrót