Komunikaty

ODSŁUCHAJ
29.01.2021

Uwaga właściciele nieruchomości i mieszkańcy

Zdjęcie Artykułu

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałych w I kwartale 2021 r. nie ulega zmianie. Również konto do wpłaty pozostaje bez zmian. Prosimy więc o kontynuowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

W przypadku potrzeby otrzymania blankietów rachunku do opłat prosimy o kontakt telefoniczny tel. 74 8560 570 lub o zgłoszenie się osobiście do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (pokój nr 16).

W przypadku wprowadzenia zmiany stawki opłaty lub numeru konta bankowego - każdy właściciel nieruchomości oraz mieszkaniec gminy zostanie pisemnie poinformowany.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 271

Powrót