Komunikaty

ODSŁUCHAJ
24.10.2019

Darmowe szkolenie dla NGO już 5 listopada!

Zdjęcie Artykułu

W 2020r. Gmina Strzegom planuje wdrożenie elektronicznego generatora ofert „WITKAC” na zadania publiczne realizowane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku tym Burmistrz Strzegomia zaprasza na szkolenie z obsługi generatora wszystkich planujących złożenie ofert na realizację zadań publicznych w 2020r. na rzecz mieszkańców Gminy Strzegom.

Kiedy?

5 listopada br., w godz. 16.00-18.00.

 

Gdzie?

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu, ul. Kościuszki 31 (sala nr 16).

 

Ile to kosztuje?

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących oferty realizacji zadania publicznego na zadania realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Strzegom. Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności składania i rozliczania ofert za pomocą elektronicznego generatora wniosków Witkac.

 

Jak i do kiedy można się zgłosić?

Warunkiem zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie karty zgłoszenia i jej złożenie drogą mailową na adres: fundusze@strzegom.pl  lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu – parter – Wydział Obsługi Interesantów, pok. nr 15. w terminie do 30 października 2019r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu). Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.strzegom.pl w zakładce „NGO konkursy, dotacje” i w Wydziale Obsługi Interesantów UM w Strzegomiu.

UWAGA!

Szkolenie będzie prowadzone na komputerach, w związku z czym liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w szkoleniu zdecyduje kolejność zgłoszeń. Każda organizacja może zgłosić maksymalnie 2 osoby na szkolenie. Zastrzega się, że w przypadku dużego zainteresowania szkoleniem, w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby zgłoszone pod nr 1 na karcie zgłoszenia.

Więcej informacji o generatorze Witkac dostępnych jest pod adresem https://witkac.pl

Karta zgłoszenia, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [54.50 KB]

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 364

Powrót