Komunikaty

ODSŁUCHAJ
03.02.2020

OPS informuje

Zdjęcie Artykułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzegomiu informuje, że samorząd gminy Strzegom przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzegom na lata 2021-2025, a także Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.

W związku z powyższym do mieszkańców gminy Strzegom i instytucji działających na naszym terenie skierowane zostaną narzędzia diagnostyczne służące do opracowania w/w dokumentów. Bardzo dziękujemy za pomoc w realizacji powyższych opracowań.
Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 173

Powrót