Aktualności

ODSŁUCHAJ
04.05.2020

Pakiet uchwał dla przedsiębiorców przyjęty!

Zdjęcie Artykułu

Najważniejszą informacją z sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się w systemie zdalnym 29 kwietnia br. było przyjęcie pakietu trzech uchwał, dzięki którym nasi lokalni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc w tak trudnym i nieprzewidywalnym okresie, jakim jest czas pandemii koronawirusa.

O tych uchwałach pisaliśmy niedawno. Warto je przypomnieć. Pierwsza z nich polega na odstąpieniu od naliczania opłaty prolongacyjnej w przypadku rozkładania na raty i odraczania podatków lokalnych. Druga dotyczy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu. Trzecia jest w sprawie wprowadzenia ulg polegających na odstąpieniu od pobierania, obniżeniu, odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu za najem lokali użytkowych, czynszu dzierżawnego od nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych oddanych na cele inne niż rolne, stanowiących własność gminy Strzegom, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19. - Każdy wniosek będzie indywidualnie rozpatrywany w oparciu o komplet załączonych do wniosku dokumentów. Jako burmistrz Strzegomia ze swojej strony deklaruję maksymalne przyspieszenie procedur i ograniczenie do minimum zgromadzenia niezbędnej dokumentacji w sprawie złożonych wniosków - podkreśla Zbigniew Suchyta.

Radni podziękowali gospodarzowi naszej gminy i pracownikom Urzędu Miejskiego za szybkie i profesjonalne przygotowanie uchwał. - Ich podjęcie stanowi realną pomoc i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu naszej gminy. To niezwykle ważne, że strzegomski samorząd wspiera lokalną działalność gospodarczą - zaznaczyli nasi radni.

W trakcie środowej sesji przegłosowano zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom na lata 2020- 2030 oraz zmiany budżetu gminy Strzegom na rok 2020. Udzielono m. in. pomocy rzeczowej o wartości ok. 960 tys. zł województwu dolnośląskiemu w zakresie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 374 - budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica - II etap.

Radni tradycyjnie też udzielili dotacji - 258 tys. zł - na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Strzegom. Dokładne dane w ramce poniżej. Ponadto zatwierdzono regulamin korzystania z Wieży Widokowej w Rogoźnicy oraz regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Na sesji przyjęto również sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w gminie Strzegom za 2019 rok.

 


Dotacje na zabytki:

  • 40 tys. zł - remont elewacji południowej, elewacji północnej oraz posadzki nawy głównej kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie;
  • 38 tys. zł - remont muru w zespole kościoła filialnego pw. św. Piotra i Pawła w Rusku;
  • 40 tys. zł - remont elewacji budynku kościoła pw. Chrystusa Króla w Goczałkowie - etap III;
  • 40 tys. zł - konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Szymona i Tadeusza w Rogoźnicy;
  • 100 tys. zł - kościół pw. św. Barbary w Strzegomiu, prace konserwatorskie tynków wewnętrznych i detalu kamiennego XIV-wiecznego kościoła - etap I - konserwacja maswerków i obramień okien północnego i południowego nawy głównej.

 

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 435

Powrót