Aktualności

ODSŁUCHAJ
26.05.2020

Nowe oblicze podwórka

Zdjęcie Artykułu

Przebudowa jednego z największych podwórek w Strzegomiu - zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Świdnicką, Boh. Getta, Krótką, Rynkiem i Ogrodową - została ukończona. Wspólnoty mieszkaniowe kończą jeszcze budowę boksów na śmieci.

Podwórko to - obejmujące swoim zasięgiem wielu mieszkańców, w tym dzieci - było jednym z wielu, które nie remontowano od lat. Brak było tam wydzielonych miejsc parkingowych dla samochodów, chodników dla mieszkańców, ławek, lamp, koszy na śmieci i ładnej zieleni. Ogólnie panował chaos i nieporządek. Teraz wszystko zmieniło się na lepsze! Zostało stworzone przyjazne otoczenie, które sprawi, że mieszkańcy z chęcią będą spędzać czas na świeżym powietrzu, gdzie będzie czysto i bezpiecznie.

Modernizacja tego podwórka jest kontynuacją wyremontowanych już wcześniej przyległych ulic oraz parku "Strzegomskie Planty", a także rewitalizacji terenów wzdłuż Strzegomki i parku przy ul. Kasztelańskiej.

Apelujemy do mieszkańców tego dużego podwórka, by szanowali przestrzeń publiczną i zwracali uwagę na potencjalne akty wandalizmu w tym miejscu. Prosimy o zgłaszanie tego typu zdarzeń na policję z podaniem daty i godziny.

Koszt ostatniego etapu przebudowy podwórka wyniósł ok. 595 tys. zł.

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 351

Powrót