Aktualności

ODSŁUCHAJ
01.07.2020

Zdalna edukacja w Publicznym Przedszkolu nr 4

Zdjęcie Artykułu

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. od 25 marca 2020 r. nasze przedszkole realizowało podstawę programową, wykorzystując dostępne środki komunikacji, różnorodne metody i techniki nauczania na odległość.

Starałyśmy się, aby dzieci miały możliwość w warunkach domowych na większe usamodzielnienie pod okiem i we wsparciu rodzica. Pocztą elektroniczną wysyłałyśmy do Rodziców proponowane zabawy i zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. Dołączałyśmy załączniki zawierające:

  • propozycje tworzenia prac plastycznych, projektów technicznych, autorskich projektów edukacyjnych, zabaw badawczych oraz eksperymentów;
  • konkretne propozycje aktywności dziecka, adekwatne do realizowanego w przedszkolu programu;
  • opracowane propozycje twórczej aktywności dzieci, ćwiczeń gimnastycznych oraz zabawach ruchowych;
  • wskazywałyśmy zasoby internetowe, np. słuchowiska, audycje radiowe, informacje o programach telewizyjnych, a także programy i zabawy online.

Zapraszałyśmy do organizowanych akcji przedszkolnych, akcji ogólnopolskich oraz konkursów.

W nauczaniu na odległość ogromną rolę odegrali rodzice, którzy pogodzili obowiązki domowe, zawodowe i zdalne nauczanie swoich dzieci. Aktywne przedszkolaki otrzymały dyplomy za wytrwałą pracę, sumienność oraz zaangażowanie w zdalną edukację.
Pani dyrektor Krystyna Rudnicka oraz wychowawczynie grup dziękują Rodzicom za zaangażowanie, aktywność, wytrwałość i pogodę ducha .

Doceniamy Wasze wsparcie i poświęcony czas, życzymy bezpiecznych i udanych wakacji.

Dyrektor, Nauczycielki oraz Pracownicy Administracji i Obsługi Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 515

Powrót